Været i Voksenlia, 2004

Oppsummering (01-01 - 12-31):
Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-11,2 °C (03-05 05:18)+28,5 °C (08-10 16:11)
+5,7 °C
Døgnmiddel:
-8,0 °C (03-04 20:53)+24,0 °C (08-10 09:06)
Døgnmaksimum:
laveste: -5,3 °C (01-24 20:40 [01-24 19:05 - 01-25 19:05])
+9,5 °C
Døgnminimum:
høgste: +20,4 °C (08-10 05:26 [08-09 07:36 - 08-10 07:36])
+2,8 °C
Døgnvariasjon:
0,6 °C (10-17 00:39)
+5,1 (10-16 12:44) - +5,8 (10-17 10:29)
17,5 °C (05-11 02:43)
+4,3 (05-11 08:33) - +21,8 (05-10 14:43)
6,6 °C
Lufttrykk:
967,8 hPa (12-23 12:17)1042,5 hPa (03-09 21:58)
1010,5 hPa
Relativ fuktighet:
18,8% (05-15 17:57)100,0% (01-25 20:39)
77,0%
Doggpunkt:
-14,3 °C (03-03 07:07)+17,1 °C (08-05 09:51)
+1,5 °C
Vindavkjøling:
-13,0 °C (03-05 03:58)
+5,2 °C
Vind:
10'-snitt: 7,6 m/s (05-19 09:57)kast: 15,1 m/s (12-22 07:03)
1,1 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,2 m/s (12-14 19:45)
Nedbør**:
1 t: 19,7 mm (08-19 10:37)24 t: 45,8 mm (09-21 02:02)
682,8 mm
Lyn***:
1 t: 53 (08-12 21:42)24 t: 210 (10-06 23:56)
1014
El. utladninger***:
1 t: 2643 (07-15 19:28)24 t: 2699 (07-15 19:43)
7609
Relativ lynstyrke***:
1 t: 262 (07-15 19:33)24 t: 238 (07-16 18:43)
8
Solstråling (horisontalplan)***:
24t: 0,02 kWh/m² (12-14 21:55)24t: 7,63 kWh/m² (06-30 18:25)
404 kWh/m²
Solstråling (normalplan)***:
24t: 0,02 kWh/m² (12-14 21:55)24t: 11,15 kWh/m² (07-21 04:12)
699 kWh/m²
Soltimer***:
629 / 1517 (41%)
Stjerneklare timer***:
646 / 1737 (37%)
Tåketimer:
884 / 8785 (10%)
*) Temperaturdata fra 01-26 00:00
**) Nedbørsdata fra 04-30 00:00
***) Lyn- og soldata fra 06-30 00:00Temperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Sollys

Lyn

Se også:Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.