Været på Voksenlia, 2005

Oppsummering (01-01 - 12-31):
Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-13,9 °C (03-03 07:06)+28,2 °C (07-11 16:07)
+5,7 °C
Døgnmiddel:
-11,1 °C (03-01 21:11)+23,8 °C (07-09 03:13)
Døgnmaksimum:
laveste: -7,9 °C (03-01 13:11 [02-28 21:04 - 03-01 21:06])
+9,1 °C
Døgnminimum:
høgste: +19,4 °C (07-09 04:46 [07-08 07:13 - 07-09 07:13])
+3,1 °C
Døgnvariasjon:
0,2 °C (12-04 10:36)
-1,9 (12-04 06:16) - -1,7 (12-04 13:31)
14,8 °C (03-25 01:25)
-3,6 (03-25 05:00) - +11,2 (03-24 13:30)
5,9 °C
Lufttrykk:
962,8 hPa (01-08 17:08)1037,8 hPa (10-16 08:50)
1012,2 hPa
Relativ fuktighet:
14,9% (07-11 13:51)100,0% (01-19 22:17)
76,7%
Doggpunkt:
-17,2 °C (03-02 05:21)+15,8 °C (08-10 17:02)
+1,5 °C
Vindavkjøling:
-16,0 °C (02-23 05:18)
+5,0 °C
Vind:
10'-snitt: 9,4 m/s (01-03 09:02)kast: 19,9 m/s (11-15 02:58)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
5,6 m/s (01-03 02:43)
Nedbør:
1 t: 15,9 mm (07-19 17:51)24 t: 52,4 mm (10-01 14:35)
920,5 mm
Lyn:
1 t: 128 (05-13 19:02)24 t: 128 (05-13 19:02)
745
El. utladninger:
1 t: 74267 (01-01 12:00)24 t: 33722 (08-04 16:29)
66294
Relativ lynstyrke:
1 t: 1060957 (01-01 12:00)24 t: 2758 (08-04 13:02)
89
Solstråling (horisontalplan):
24t: 0,00 kWh/m² (01-01 00:00)24t: 43,20 kWh/m² (01-15 05:53)
853 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
24t: 0,00 kWh/m² (01-15 05:53)24t: 11,01 kWh/m² (06-29 07:35)
1455 kWh/m²
Soltimer:
1372 / 3160 (43%)
Stjerneklare timer:
1194 / 3149 (37%)
Tåketimer:
1028 / 8760 (12%)Temperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.