Været på Voksenlia, 2006

Oppsummering (2006-01-01 - 2006-12-30):
Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-13,8 °C (2006-03-05 07:20)+27,0 °C (2006-07-25 16:18)
+6,4 °C
Døgnmiddel:
-11,5 °C (2006-03-04 10:40)+22,0 °C (2006-08-05 15:24)
Døgnmaksimum:
laveste: -9,1 °C (2006-01-22 12:38 [2006-01-21 12:37 - 2006-01-22 12:38])
+9,6 °C
Døgnminimum:
høgste: +18,1 °C (2006-08-06 04:29 [2006-08-05 04:59 - 2006-08-06 05:04])
+3,8 °C
Døgnvariasjon:
0,7 °C (2006-11-13 20:38)
-0,5 (2006-11-14 03:53) - +0,1 (2006-11-13 18:28)
13,8 °C (2006-06-09 02:41)
+9,0 (2006-06-09 04:01) - +22,8 (2006-06-09 14:41)
5,9 °C
Lufttrykk:
974,3 hPa (2006-12-05 17:25)1041,2 hPa (2006-01-04 22:53)
1012,1 hPa
Relativ fuktighet:
15,0% (2006-03-25 18:38)100,0% (2006-01-15 09:11)
77,3%
Doggpunkt:
-21,8 °C (2006-03-25 18:38)+17,5 °C (2006-07-24 18:03)
+2,1 °C
Vindavkjøling:
-18,6 °C (2006-03-05 07:35)
+5,8 °C
Vind:
10'-snitt: 6,6 m/s (2006-12-10 21:18)kast: 12,6 m/s (2006-12-10 21:43)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,1 m/s (2006-12-11 06:18)
Nedbør:
1 t: 13,3 mm (2006-07-10 00:02)24 t: 48,9 mm (2006-09-03 13:20)
995,5 mm
Lyn:
1 t: 0 (2006-01-01 12:00)24 t: 0 (2006-01-01 12:00)
0
El. utladninger:
1 t: 0 (2006-01-01 12:00)24 t: 0 (2006-01-01 12:00)
0
Relativ lynstyrke:
1 t: --24 t: --
--
Solstråling (horisontalplan):
24t: 0,01 kWh/m² (2006-12-30 19:30)24t: 7,44 kWh/m² (2006-06-12 22:38)
840 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
24t: 0,01 kWh/m² (2006-12-30 19:30)24t: 11,04 kWh/m² (2006-06-01 06:08)
1376 kWh/m²
Soltimer:
1334 / 3155 (42%)
Stjerneklare timer:
1101 / 3142 (35%)
Tåketimer:
953 / 8746 (11%)
Snødybde:
128,6 cm (03-03 02:27)0,0 cm (05-05 05:11)
24,2 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.