Været på Voksenlia, 2007

Oppsummering (2007-01-01 - 2007-12-31):
Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-15,6 °C (2007-02-11 06:40)+28,5 °C (2007-06-10 14:47)
+5,9 °C
Døgnmiddel:
-13,7 °C (2007-02-21 10:47)+24,0 °C (2007-06-08 23:13)
Døgnmaksimum:
laveste: -12,1 °C (2007-02-21 11:37 [2007-02-20 20:37 - 2007-02-21 20:37])
+9,3 °C
Døgnminimum:
høgste: +20,2 °C (2007-06-09 04:33 [2007-06-08 04:33 - 2007-06-09 04:33])
+3,2 °C
Døgnvariasjon:
0,7 °C (2007-12-10 06:19)
-0,3 (2007-12-09 18:19) - +0,4 (2007-12-10 14:09)
16,0 °C (2007-12-19 11:56)
-11,3 (2007-12-19 07:56) - +4,7 (2007-12-19 23:56)
6,1 °C
Lufttrykk:
956,7 hPa (2007-03-18 19:06)1044,4 hPa (2007-12-17 09:51)
1010,4 hPa
Relativ fuktighet:
20,4% (2007-05-02 14:05)100,0% (2007-01-01 00:00)
76,7%
Doggpunkt:
-16,7 °C (2007-02-11 06:35)+17,7 °C (2007-08-11 22:41)
+1,6 °C
Vindavkjøling:
-20,1 °C (2007-02-21 04:17)
+5,2 °C
Vind:
10'-snitt: 8,8 m/s (2007-01-14 09:25)kast: 17,6 m/s (2007-01-16 04:05)
1,3 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,5 m/s (2007-10-28 05:55)
Nedbør:
1 t: 23,6 mm (2007-06-29 01:00)24 t: 63,6 mm (2007-06-23 18:10)
1075,4 mm
Lyn:
1 t: 51 (2007-06-24 13:50)24 t: 132 (2007-06-25 12:27)
315
El. utladninger:
1 t: 260 (2007-07-05 15:10)24 t: 268 (2007-07-05 16:15)
641
Relativ lynstyrke:
1 t: 62 (2007-07-12 12:29)24 t: 62 (2007-07-12 12:29)
2
Solstråling (horisontalplan):
24t: 0,01 kWh/m² (2007-12-27 06:38)24t: 7,41 kWh/m² (2007-06-15 03:04)
824 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
24t: 0,01 kWh/m² (2007-12-27 06:38)24t: 11,62 kWh/m² (2007-08-03 19:38)
1495 kWh/m²
Soltimer:
1342 / 3160 (42%)
Stjerneklare timer:
1336 / 3150 (42%)
Tåketimer:
1100 / 8760 (13%)
Snødybde:
47,6 cm (03-05 21:21)0,0 cm (01-01 00:01)
5,7 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.