Været på Voksenlia, 2011

Oppsummering (2011-01-01 - 2011-12-31):
Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-13,9 °C (2011-02-20 07:20)+26,0 °C (2011-07-28 13:50)
+6,1 °C
Døgnmiddel:
-11,8 °C (2011-02-20 08:20)+20,4 °C (2011-07-31 01:40)
Døgnmaksimum:
laveste: -10,2 °C (2011-02-14 13:40 [2011-02-14 01:55 - 2011-02-15 01:55])
+9,4 °C
Døgnminimum:
høgste: +17,3 °C (2011-07-29 02:40 [2011-07-29 02:30 - 2011-07-30 02:30])
+3,5 °C
Døgnvariasjon:
0,6 °C (2011-11-10 14:25)
+3,2 (2011-11-10 05:35) - +3,9 (2011-11-10 14:00)
15,7 °C (2011-04-12 03:20)
+1,2 (2011-04-12 15:20) - +17,0 (2011-04-11 15:35)
5,9 °C
Lufttrykk:
967,1 hPa (2011-12-09 10:20)1042,1 hPa (2011-03-01 23:30)
1010,2 hPa
Relativ fuktighet:
16,1% (2011-06-04 15:55)100,0% (2011-01-16 20:10)
78,9%
Doggpunkt:
-19,0 °C (2011-02-12 05:35)+18,6 °C (2011-07-29 12:00)
+2,3 °C
Vindavkjøling:
-14,9 °C (2011-02-15 01:15)
+5,5 °C
Vind:
10'-snitt: 11,9 m/s (2011-12-25 22:15)kast: 21,9 m/s (2011-12-25 23:40)
1,3 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,9 m/s (2011-12-27 04:30)
Nedbør:
1 t: 9,8 mm (2011-08-29 07:45)24 t: 56,8 mm (2011-08-29 16:10)
1077,2 mm
Lyn:
1 t: 273 (2011-06-06 16:50)24 t: 1100 (2011-06-07 05:30)
18976
El. utladninger:
1 t: 5782 (2011-05-31 07:20)24 t: 5980 (2011-06-01 00:45)
79250
Relativ lynstyrke:
1 t: 1001 (2011-05-29 13:00)24 t: 288 (2011-05-29 13:00)
4
Solstråling (horisontalplan):
24t: 0,02 kWh/m² (2011-11-29 02:40)24t: 7,32 kWh/m² (2011-06-13 01:05)
805 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
24t: 0,02 kWh/m² (2011-11-29 02:40)24t: 10,58 kWh/m² (2011-06-03 02:40)
1406 kWh/m²
Soltimer:
1241 / 3161 (39%)
Stjerneklare timer:
1194605 / 1196197 (99%)
Tåketimer:
857 / 8760 (10%)
Snødybde:
99,5 cm (03-10 20:45)0,0 cm (04-14 23:39)
22,4 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.