Været på Voksenlia, mai 2012

Oppsummering (2012-05-01 - 2012-05-31):
Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-1,1 °C (6. 04:15)+28,1 °C (25. 13:30)
+10,3 °C
Døgnmiddel:
+2,3 °C (5. 18:10)+22,3 °C (25. 09:40)
Døgnmaksimum:
laveste: +5,5 °C (4. 17:25 [4. 01:10 - 5. 01:10])
+15,0 °C
Døgnminimum:
høgste: +17,3 °C (25. 04:25 [24. 06:15 - 25. 06:15])
+6,4 °C
Døgnvariasjon:
1,9 °C (11. 00:10)
+5,0 (11. 01:45) - +6,9 (11. 11:00)
15,0 °C (2. 17:15)
+4,9 (3. 05:15) - +20,0 (2. 13:30)
8,7 °C
Lufttrykk:
993,1 hPa (5. 04:55)1034,9 hPa (24. 08:50)
1015,5 hPa
Relativ fuktighet:
17,7% (26. 16:00)98,8% (9. 23:15)
62,5%
Doggpunkt:
-10,0 °C (6. 07:55)+11,9 °C (25. 13:30)
+2,5 °C
Vindavkjøling:
-4,7 °C (6. 00:00)
+9,7 °C
Vind:
10'-snitt: 7,4 m/s (14. 04:05)kast: 15,0 m/s (14. 11:55)
1,5 m/s
Vinddøgnmiddel:
5,5 m/s (14. 06:30)
Nedbør:
1 t: 6,2 mm (17. 00:00)24 t: 17,1 mm (9. 19:45)
67,2 mm
Lyn:
1 t: 75 (5. 01:55)24 t: 177 (1. 01:10)
1065
El. utladninger:
1 t: 23218 (5. 01:50)24 t: 23361 (5. 17:45)
29145
Relativ lynstyrke:
1 t: 1096 (5. 01:00)24 t: 299 (5. 01:10)
27
Solstråling (horisontalplan):
24t: 0,93 kWh/m² (11. 02:20)24t: 6,90 kWh/m² (26. 22:35)
140 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
24t: 0,93 kWh/m² (11. 02:20)24t: 10,28 kWh/m² (26. 22:35)
187 kWh/m²
Soltimer:
186 / 370 (50%)
Stjerneklare timer:
46,6 / 81,4 (57%)
Tåketimer:
0 / 744 (0%)
Snødybde:
1,5 cm (13. 21:25)0,0 cm (1. 00:00)
nan cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+4,5 °C (04:35)+16,2 °C (16:05)
+10,6 °C
Lufttrykk:
1023,7 hPa (23:50)1029,9 hPa (07:00)
1027,4 hPa
Relativ fuktighet:
38,8% (18:30)66,1% (05:35)
48,8%
Doggpunkt:
-1,7 °C (02:30)+2,6 °C (16:35)
+0,1 °C
Vindavkjøling:
+4,5 °C (04:35)
+10,5 °C
Vind:
10'-snitt: 3,3 m/s (15:55)kast: 7,6 m/s (01:25)
1,3 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
22
El. utladninger:
35
Solstråling (horisontalplan):
249 W/m²
5,98 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
391 W/m²
9,39 kWh/m²
Soltimer:
10,5 / 11,3 (92%)
Stjerneklare timer:
4,7 / 4,7 (100%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+7,5 °C (05:15)+20,0 °C (13:30)
+13,4 °C
Lufttrykk:
1015,8 hPa (23:20)1023,7 hPa (00:00)
1019,5 hPa
Relativ fuktighet:
19,7% (15:00)53,9% (05:15)
39,9%
Doggpunkt:
-5,4 °C (11:05)+4,5 °C (16:20)
-0,2 °C
Vindavkjøling:
+6,5 °C (03:50)
+13,3 °C
Vind:
10'-snitt: 2,5 m/s (03:50)kast: 5,2 m/s (23:15)
1,1 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
55
El. utladninger:
114
Solstråling (horisontalplan):
244 W/m²
5,86 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
387 W/m²
9,29 kWh/m²
Soltimer:
10,9 / 11,3 (96%)
Stjerneklare timer:
4,4 / 4,6 (95%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+4,9 °C (05:15)+12,2 °C (11:20)
+8,8 °C
Lufttrykk:
1004,7 hPa (23:55)1016,5 hPa (04:05)
1012,2 hPa
Relativ fuktighet:
38,1% (11:25)74,2% (23:55)
47,2%
Doggpunkt:
-4,1 °C (08:15)+2,2 °C (23:55)
-2,0 °C
Vindavkjøling:
+4,4 °C (04:30)
+8,6 °C
Vind:
10'-snitt: 3,0 m/s (00:45)kast: 5,1 m/s (00:50)
0,7 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
62
El. utladninger:
98
Solstråling (horisontalplan):
170 W/m²
4,08 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
205 W/m²
4,93 kWh/m²
Soltimer:
4,4 / 11,4 (38%)
Stjerneklare timer:
2,0 / 4,5 (43%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+2,0 °C (23:55)+6,3 °C (00:00)
+4,4 °C
Lufttrykk:
994,8 hPa (23:55)1004,6 hPa (00:00)
999,3 hPa
Relativ fuktighet:
75,5% (00:00)95,3% (05:30)
89,4%
Doggpunkt:
-0,1 °C (23:55)+3,9 °C (05:40)
+2,8 °C
Vindavkjøling:
-1,0 °C (22:05)
+3,8 °C
Vind:
10'-snitt: 3,4 m/s (22:05)kast: 6,4 m/s (21:45)
0,9 m/s
Nedbør:
4,1 mm
Lyn:
26
El. utladninger:
48
Solstråling (horisontalplan):
71 W/m²
1,71 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
76 W/m²
1,82 kWh/m²
Soltimer:
0,2 / 11,4 (2%)
Stjerneklare timer:
1,6 / 4,3 (37%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-0,6 °C (23:55)+7,7 °C (16:00)
+2,6 °C
Lufttrykk:
993,1 hPa (04:55)1004,6 hPa (23:40)
998,2 hPa
Relativ fuktighet:
37,8% (16:25)96,7% (06:55)
68,2%
Doggpunkt:
-8,1 °C (22:40)+0,5 °C (09:55)
-3,4 °C
Vindavkjøling:
-4,5 °C (23:10)
+0,0 °C
Vind:
10'-snitt: 4,6 m/s (16:05)kast: 9,1 m/s (16:05)
2,8 m/s
Nedbør:
4,7 mm
Lyn:
132
El. utladninger:
23358
Solstråling (horisontalplan):
180 W/m²
4,32 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
295 W/m²
7,08 kWh/m²
Soltimer:
7,1 / 11,5 (61%)
Stjerneklare timer:
2,9 / 4,2 (69%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-1,1 °C (04:15)+9,1 °C (12:55)
+3,5 °C
Lufttrykk:
1004,6 hPa (00:00)1012,8 hPa (23:20)
1009,2 hPa
Relativ fuktighet:
37,5% (12:00)72,4% (20:55)
48,6%
Doggpunkt:
-10,0 °C (07:55) -1,4 °C (21:00)
-6,4 °C
Vindavkjøling:
-4,7 °C (00:15)
+1,6 °C
Vind:
10'-snitt: 3,6 m/s (08:10)kast: 6,6 m/s (10:35)
2,1 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
43
El. utladninger:
71
Solstråling (horisontalplan):
219 W/m²
5,26 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
295 W/m²
7,08 kWh/m²
Soltimer:
7,6 / 11,5 (65%)
Stjerneklare timer:
4,0 / 4,0 (100%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+0,8 °C (04:40)+10,9 °C (13:50)
+5,4 °C
Lufttrykk:
1012,6 hPa (00:10)1017,8 hPa (23:35)
1015,3 hPa
Relativ fuktighet:
38,1% (13:40)94,0% (23:55)
52,1%
Doggpunkt:
-7,7 °C (01:20)+2,4 °C (22:45)
-4,1 °C
Vindavkjøling:
-1,6 °C (01:15)
+4,4 °C
Vind:
10'-snitt: 3,4 m/s (13:55)kast: 5,9 m/s (12:30)
1,5 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
2
El. utladninger:
5
Solstråling (horisontalplan):
196 W/m²
4,71 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
318 W/m²
7,62 kWh/m²
Soltimer:
8,4 / 11,6 (72%)
Stjerneklare timer:
3,6 / 3,8 (95%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+1,9 °C (02:30)+10,4 °C (13:05)
+6,0 °C
Lufttrykk:
1010,2 hPa (23:55)1018,1 hPa (07:10)
1015,7 hPa
Relativ fuktighet:
38,3% (12:35)97,5% (23:40)
73,1%
Doggpunkt:
-4,8 °C (12:15)+5,1 °C (23:55)
+0,8 °C
Vindavkjøling:
+1,9 °C (02:30)
+5,3 °C
Vind:
10'-snitt: 4,0 m/s (13:45)kast: 7,7 m/s (12:25)
1,4 m/s
Nedbør:
5,1 mm
Lyn:
2
El. utladninger:
5
Solstråling (horisontalplan):
197 W/m²
4,73 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
235 W/m²
5,65 kWh/m²
Soltimer:
4,9 / 11,6 (42%)
Stjerneklare timer:
1,3 / 3,6 (36%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+5,6 °C (00:00)+10,0 °C (15:30)
+7,7 °C
Lufttrykk:
1008,3 hPa (04:20)1011,1 hPa (23:25)
1010,0 hPa
Relativ fuktighet:
77,5% (16:40)98,8% (23:15)
93,3%
Doggpunkt:
+5,3 °C (00:00)+7,9 °C (10:20)
+6,6 °C
Vindavkjøling:
+4,4 °C (02:55)
+7,3 °C
Vind:
10'-snitt: 2,7 m/s (15:45)kast: 6,2 m/s (19:00)
1,2 m/s
Nedbør:
13,6 mm
Lyn:
10
El. utladninger:
19
Solstråling (horisontalplan):
75 W/m²
1,79 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
75 W/m²
1,79 kWh/m²
Soltimer:
0,0 / 11,6 (0%)
Stjerneklare timer:
0,0 / 3,2 (0%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+5,3 °C (15:55)+8,5 °C (09:50)
+6,3 °C
Lufttrykk:
1005,4 hPa (18:30)1013,9 hPa (08:25)
1010,0 hPa
Relativ fuktighet:
79,4% (09:00)98,8% (00:05)
94,8%
Doggpunkt:
+4,8 °C (16:00)+7,3 °C (07:55)
+5,6 °C
Vindavkjøling:
+4,2 °C (17:00)
+6,0 °C
Vind:
10'-snitt: 2,5 m/s (10:05)kast: 4,3 m/s (16:45)
0,8 m/s
Nedbør:
10,6 mm
Lyn:
0
El. utladninger:
0
Solstråling (horisontalplan):
67 W/m²
1,61 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
70 W/m²
1,69 kWh/m²
Soltimer:
0,4 / 11,7 (3%)
Stjerneklare timer:
0,1 / 2,9 (4%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+3,9 °C (23:55)+7,8 °C (17:05)
+5,9 °C
Lufttrykk:
1000,5 hPa (17:30)1006,0 hPa (00:35)
1003,1 hPa
Relativ fuktighet:
91,5% (20:00)98,5% (16:40)
96,2%
Doggpunkt:
+3,0 °C (23:50)+7,5 °C (17:10)
+5,3 °C
Vindavkjøling:
+1,6 °C (23:55)
+5,3 °C
Vind:
10'-snitt: 2,9 m/s (17:45)kast: 6,5 m/s (20:50)
1,1 m/s
Nedbør:
3,9 mm
Lyn:
0
El. utladninger:
2
Solstråling (horisontalplan):
45 W/m²
1,08 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
45 W/m²
1,08 kWh/m²
Soltimer:
0,0 / 11,7 (0%)
Stjerneklare timer:
0,8 / 2,5 (32%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+3,6 °C (03:35)+12,9 °C (15:50)
+7,4 °C
Lufttrykk:
1005,0 hPa (00:00)1025,1 hPa (22:20)
1018,3 hPa
Relativ fuktighet:
37,5% (15:05)93,2% (00:00)
53,5%
Doggpunkt:
-4,8 °C (10:05)+2,9 °C (00:00)
-2,2 °C
Vindavkjøling:
+0,5 °C (02:20)
+5,8 °C
Vind:
10'-snitt: 5,8 m/s (08:50)kast: 11,7 m/s (08:45)
2,5 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
0
El. utladninger:
0
Solstråling (horisontalplan):
271 W/m²
6,50 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
373 W/m²
8,96 kWh/m²
Soltimer:
9,5 / 11,8 (80%)
Stjerneklare timer:
2,0 / 2,5 (83%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+3,1 °C (03:30)+9,3 °C (12:45)
+6,2 °C
Lufttrykk:
1007,4 hPa (23:55)1025,0 hPa (00:10)
1018,3 hPa
Relativ fuktighet:
43,3% (09:45)90,3% (23:55)
66,3%
Doggpunkt:
-4,6 °C (00:40)+4,6 °C (16:00)
+0,0 °C
Vindavkjøling:
+1,2 °C (23:55)
+4,3 °C
Vind:
10'-snitt: 6,3 m/s (23:50)kast: 10,6 m/s (20:00)
2,9 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
1
El. utladninger:
2
Solstråling (horisontalplan):
118 W/m²
2,84 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
129 W/m²
3,10 kWh/m²
Soltimer:
2,0 / 11,8 (16%)
Stjerneklare timer:
1,1 / 2,5 (44%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+4,1 °C (22:55)+10,5 °C (15:00)
+6,9 °C
Lufttrykk:
1003,0 hPa (05:25)1009,3 hPa (23:35)
1005,6 hPa
Relativ fuktighet:
56,6% (15:15)93,9% (23:35)
79,0%
Doggpunkt:
+1,8 °C (18:20)+4,9 °C (09:00)
+3,4 °C
Vindavkjøling:
+1,1 °C (05:15)
+3,9 °C
Vind:
10'-snitt: 7,4 m/s (04:05)kast: 15,0 m/s (11:55)
5,0 m/s
Nedbør:
0,1 mm
Lyn:
3
El. utladninger:
5
Solstråling (horisontalplan):
177 W/m²
4,24 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
226 W/m²
5,43 kWh/m²
Soltimer:
5,1 / 11,8 (42%)
Stjerneklare timer:
1,3 / 2,4 (53%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+3,8 °C (02:25)+11,6 °C (14:10)
+7,6 °C
Lufttrykk:
1009,4 hPa (00:00)1011,6 hPa (09:20)
1010,9 hPa
Relativ fuktighet:
42,5% (13:40)93,8% (03:50)
72,4%
Doggpunkt:
-1,4 °C (12:35)+4,3 °C (23:15)
+2,5 °C
Vindavkjøling:
+1,5 °C (01:40)
+6,8 °C
Vind:
10'-snitt: 2,9 m/s (01:40)kast: 6,3 m/s (01:20)
1,4 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
81
El. utladninger:
188
Solstråling (horisontalplan):
177 W/m²
4,26 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
200 W/m²
4,81 kWh/m²
Soltimer:
4,1 / 11,9 (34%)
Stjerneklare timer:
0,7 / 2,3 (30%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+5,8 °C (03:55)+12,6 °C (11:35)
+8,5 °C
Lufttrykk:
1009,2 hPa (23:55)1012,5 hPa (08:40)
1011,3 hPa
Relativ fuktighet:
39,8% (11:25)97,4% (23:50)
75,1%
Doggpunkt:
-1,2 °C (11:25)+6,0 °C (07:35)
+3,8 °C
Vindavkjøling:
+4,6 °C (04:05)
+8,3 °C
Vind:
10'-snitt: 2,4 m/s (17:20)kast: 4,9 m/s (17:15)
0,8 m/s
Nedbør:
10,6 mm
Lyn:
31
El. utladninger:
3826
Solstråling (horisontalplan):
164 W/m²
3,93 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
182 W/m²
4,36 kWh/m²
Soltimer:
3,2 / 11,9 (26%)
Stjerneklare timer:
0,8 / 2,3 (36%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+4,2 °C (06:30)+11,4 °C (15:45)
+7,3 °C
Lufttrykk:
1006,4 hPa (16:20)1009,2 hPa (00:05)
1007,2 hPa
Relativ fuktighet:
55,0% (14:50)97,6% (00:15)
81,1%
Doggpunkt:
+1,8 °C (17:50)+5,5 °C (00:30)
+4,0 °C
Vindavkjøling:
+3,0 °C (06:35)
+6,8 °C
Vind:
10'-snitt: 3,1 m/s (15:55)kast: 5,1 m/s (16:05)
1,1 m/s
Nedbør:
6,1 mm
Lyn:
26
El. utladninger:
43
Solstråling (horisontalplan):
161 W/m²
3,87 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
245 W/m²
5,87 kWh/m²
Soltimer:
5,0 / 11,9 (41%)
Stjerneklare timer:
0,9 / 2,2 (42%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+4,6 °C (02:10)+13,6 °C (15:15)
+8,4 °C
Lufttrykk:
1007,1 hPa (00:30)1016,5 hPa (23:00)
1011,6 hPa
Relativ fuktighet:
41,1% (12:10)93,4% (23:35)
67,9%
Doggpunkt:
-0,6 °C (10:35)+4,9 °C (20:05)
+2,3 °C
Vindavkjøling:
+3,8 °C (03:15)
+7,9 °C
Vind:
10'-snitt: 3,6 m/s (13:35)kast: 6,2 m/s (15:15)
1,5 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
0
El. utladninger:
0
Solstråling (horisontalplan):
177 W/m²
4,24 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
213 W/m²
5,11 kWh/m²
Soltimer:
3,9 / 12,0 (32%)
Stjerneklare timer:
0,6 / 2,1 (27%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+4,9 °C (02:40)+14,4 °C (13:35)
+8,6 °C
Lufttrykk:
1015,2 hPa (23:55)1018,1 hPa (08:40)
1016,8 hPa
Relativ fuktighet:
40,6% (14:05)95,3% (23:05)
75,2%
Doggpunkt:
+0,8 °C (15:50)+6,4 °C (20:30)
+4,0 °C
Vindavkjøling:
+4,9 °C (02:40)
+8,4 °C
Vind:
10'-snitt: 3,4 m/s (16:45)kast: 10,0 m/s (16:55)
1,0 m/s
Nedbør:
5,5 mm
Lyn:
9
El. utladninger:
18
Solstråling (horisontalplan):
148 W/m²
3,54 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
156 W/m²
3,75 kWh/m²
Soltimer:
1,6 / 11,9 (13%)
Stjerneklare timer:
0,5 / 2,1 (23%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+6,3 °C (01:45)+17,0 °C (16:15)
+11,4 °C
Lufttrykk:
1014,6 hPa (03:45)1017,6 hPa (22:20)
1016,4 hPa
Relativ fuktighet:
44,2% (16:30)96,4% (02:15)
72,2%
Doggpunkt:
+4,1 °C (16:30)+8,1 °C (23:45)
+6,0 °C
Vindavkjøling:
+5,9 °C (03:45)
+11,3 °C
Vind:
10'-snitt: 2,6 m/s (15:10)kast: 4,8 m/s (12:55)
1,0 m/s
Nedbør:
1,8 mm
Lyn:
38
El. utladninger:
65
Solstråling (horisontalplan):
257 W/m²
6,16 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
370 W/m²
8,88 kWh/m²
Soltimer:
10,2 / 12,0 (85%)
Stjerneklare timer:
1,2 / 2,0 (57%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+10,1 °C (04:25)+18,8 °C (13:35)
+14,6 °C
Lufttrykk:
1016,7 hPa (03:00)1020,4 hPa (23:30)
1018,4 hPa
Relativ fuktighet:
53,7% (15:05)80,5% (04:35)
67,7%
Doggpunkt:
+6,7 °C (04:20)+9,9 °C (20:35)
+8,6 °C
Vindavkjøling:
+10,1 °C (04:25)
+14,6 °C
Vind:
10'-snitt: 2,6 m/s (03:15)kast: 6,7 m/s (03:25)
1,2 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
58
El. utladninger:
102
Solstråling (horisontalplan):
153 W/m²
3,68 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
169 W/m²
4,05 kWh/m²
Soltimer:
2,4 / 12,1 (20%)
Stjerneklare timer:
1,2 / 2,0 (63%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+11,8 °C (04:00)+23,4 °C (16:30)
+17,9 °C
Lufttrykk:
1020,4 hPa (00:00)1029,3 hPa (23:50)
1024,5 hPa
Relativ fuktighet:
37,8% (16:45)80,1% (04:00)
53,8%
Doggpunkt:
+5,7 °C (12:25)+9,5 °C (07:00)
+7,8 °C
Vindavkjøling:
+11,5 °C (03:10)
+17,9 °C
Vind:
10'-snitt: 3,4 m/s (03:10)kast: 4,5 m/s (03:05)
0,8 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
36
El. utladninger:
58
Solstråling (horisontalplan):
271 W/m²
6,50 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
399 W/m²
9,57 kWh/m²
Soltimer:
12,1 / 12,1 (100%)
Stjerneklare timer:
1,0 / 1,9 (51%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+13,8 °C (05:20)+24,2 °C (14:15)
+18,7 °C
Lufttrykk:
1029,3 hPa (00:00)1033,7 hPa (23:05)
1032,4 hPa
Relativ fuktighet:
38,2% (14:30)75,3% (05:15)
54,6%
Doggpunkt:
+7,8 °C (15:25)+10,4 °C (23:40)
+9,0 °C
Vindavkjøling:
+13,8 °C (05:20)
+18,7 °C
Vind:
10'-snitt: 3,0 m/s (15:45)kast: 4,9 m/s (13:55)
1,1 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
48
El. utladninger:
72
Solstråling (horisontalplan):
258 W/m²
6,19 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
349 W/m²
8,39 kWh/m²
Soltimer:
10,4 / 12,3 (84%)
Stjerneklare timer:
1,4 / 1,9 (75%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+15,8 °C (04:20)+26,7 °C (15:50)
+21,0 °C
Lufttrykk:
1033,5 hPa (16:50)1034,9 hPa (08:50)
1034,2 hPa
Relativ fuktighet:
37,1% (15:35)67,1% (02:30)
48,9%
Doggpunkt:
+7,4 °C (08:00)+11,0 °C (00:35)
+9,5 °C
Vindavkjøling:
+15,8 °C (04:20)
+21,0 °C
Vind:
10'-snitt: 2,1 m/s (13:30)kast: 4,4 m/s (01:00)
1,0 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
37
El. utladninger:
62
Solstråling (horisontalplan):
267 W/m²
6,40 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
392 W/m²
9,42 kWh/m²
Soltimer:
12,3 / 12,3 (100%)
Stjerneklare timer:
1,7 / 1,8 (94%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+17,2 °C (23:55)+28,1 °C (13:30)
+22,2 °C
Lufttrykk:
1030,2 hPa (18:35)1034,2 hPa (05:45)
1032,4 hPa
Relativ fuktighet:
24,7% (15:10)56,1% (23:55)
41,9%
Doggpunkt:
+5,3 °C (03:20)+11,9 °C (13:30)
+8,5 °C
Vindavkjøling:
+17,2 °C (23:55)
+22,2 °C
Vind:
10'-snitt: 2,5 m/s (15:00)kast: 6,6 m/s (15:00)
1,1 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
40
El. utladninger:
95
Solstråling (horisontalplan):
242 W/m²
5,80 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
305 W/m²
7,31 kWh/m²
Soltimer:
8,4 / 12,3 (68%)
Stjerneklare timer:
1,5 / 1,8 (83%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+14,5 °C (04:15)+24,7 °C (16:20)
+19,4 °C
Lufttrykk:
1027,9 hPa (23:50)1032,3 hPa (06:00)
1030,1 hPa
Relativ fuktighet:
17,7% (16:00)62,1% (04:20)
40,2%
Doggpunkt:
-2,1 °C (18:40)+8,5 °C (14:55)
+4,7 °C
Vindavkjøling:
+14,5 °C (04:15)
+19,4 °C
Vind:
10'-snitt: 3,2 m/s (13:25)kast: 6,5 m/s (14:35)
1,2 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
20
El. utladninger:
28
Solstråling (horisontalplan):
281 W/m²
6,74 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
420 W/m²
10,1 kWh/m²
Soltimer:
12,0 / 12,4 (96%)
Stjerneklare timer:
1,5 / 1,7 (86%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+13,6 °C (05:10)+24,2 °C (13:35)
+18,5 °C
Lufttrykk:
1014,1 hPa (23:45)1027,9 hPa (00:25)
1022,5 hPa
Relativ fuktighet:
37,2% (15:10)54,1% (05:15)
41,5%
Doggpunkt:
+1,2 °C (02:50)+9,0 °C (13:35)
+5,1 °C
Vindavkjøling:
+13,6 °C (05:10)
+18,5 °C
Vind:
10'-snitt: 4,1 m/s (23:10)kast: 8,0 m/s (16:20)
1,8 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
15
El. utladninger:
23
Solstråling (horisontalplan):
279 W/m²
6,70 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
412 W/m²
9,89 kWh/m²
Soltimer:
12,3 / 12,4 (99%)
Stjerneklare timer:
1,1 / 1,7 (66%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+6,2 °C (23:55)+15,9 °C (00:05)
+12,9 °C
Lufttrykk:
1010,9 hPa (16:15)1014,1 hPa (00:00)
1012,2 hPa
Relativ fuktighet:
37,1% (15:25)52,9% (07:35)
43,6%
Doggpunkt:
-4,7 °C (23:55)+5,1 °C (06:15)
+0,8 °C
Vindavkjøling:
+5,5 °C (23:50)
+12,8 °C
Vind:
10'-snitt: 4,7 m/s (02:25)kast: 7,3 m/s (02:40)
1,6 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
21
El. utladninger:
29
Solstråling (horisontalplan):
191 W/m²
4,59 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
213 W/m²
5,10 kWh/m²
Soltimer:
3,8 / 12,4 (30%)
Stjerneklare timer:
0,4 / 1,6 (22%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+2,7 °C (04:00)+13,8 °C (16:05)
+8,4 °C
Lufttrykk:
1012,0 hPa (18:05)1015,5 hPa (05:15)
1013,8 hPa
Relativ fuktighet:
29,7% (17:15)61,0% (03:55)
43,8%
Doggpunkt:
-6,0 °C (23:55)+0,0 °C (21:25)
-3,4 °C
Vindavkjøling:
+1,6 °C (04:00)
+7,9 °C
Vind:
10'-snitt: 3,0 m/s (10:25)kast: 5,8 m/s (10:40)
1,4 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
42
El. utladninger:
86
Solstråling (horisontalplan):
241 W/m²
5,79 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
300 W/m²
7,21 kWh/m²
Soltimer:
8,0 / 12,4 (64%)
Stjerneklare timer:
0,8 / 1,5 (50%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+5,8 °C (03:40)+14,1 °C (15:00)
+9,4 °C
Lufttrykk:
1011,1 hPa (23:50)1014,8 hPa (07:20)
1013,4 hPa
Relativ fuktighet:
32,1% (13:05)79,8% (23:55)
44,6%
Doggpunkt:
-6,4 °C (00:10)+5,3 °C (23:10)
-2,4 °C
Vindavkjøling:
+3,7 °C (03:25)
+9,0 °C
Vind:
10'-snitt: 2,8 m/s (03:25)kast: 5,3 m/s (00:55)
1,5 m/s
Nedbør:
0,0 mm
Lyn:
55
El. utladninger:
163
Solstråling (horisontalplan):
178 W/m²
4,27 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
206 W/m²
4,94 kWh/m²
Soltimer:
4,1 / 12,5 (32%)
Stjerneklare timer:
1,3 / 1,5 (86%)


Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
+5,2 °C (23:55)+13,1 °C (12:40)
+9,0 °C
Lufttrykk:
1007,9 hPa (18:50)1011,2 hPa (04:40)
1009,5 hPa
Relativ fuktighet:
33,8% (12:45)86,7% (01:05)
61,3%
Doggpunkt:
-3,2 °C (10:50)+5,9 °C (01:05)
+1,5 °C
Vindavkjøling:
+5,2 °C (03:35)
+8,8 °C
Vind:
10'-snitt: 2,2 m/s (03:15)kast: 3,9 m/s (02:00)
0,9 m/s
Nedbør:
0,9 mm
Lyn:
148
El. utladninger:
520
Solstråling (horisontalplan):
112 W/m²
2,70 kWh/m²
Solstråling (normalplan):
121 W/m²
2,90 kWh/m²
Soltimer:
0,9 / 12,5 (7%)
Stjerneklare timer:
0,3 / 1,4 (23%)Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.