Været på Voksenlia, april 2016

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-2,0 °C (01. 04:45) 13,0 °C (19. 15:40)
4,2 °C
Døgnmiddel:
0,9 °C (01. 00:00) 8,2 °C (13. 00:15)
Døgnmaksimum:
2,8 °C (29. 22:40 - 30. 22:40)
8,0 °C
Døgnminimum:
5,0 °C (12. 07:45 - 13. 07:45)
1,5 °C
Døgnvariasjon:
1,2 °C (02. 22:40)
(2,6 - 3,7 °C)
11,8 °C (19. 03:40)
(1,2 - 13,0 °C)
6,6 °C
Lufttrykk:
991,4 hPa (06. 14:40) 1023,3 hPa (11. 09:30)
1007,4 hPa
Relativ fuktighet:
26,8% (22. 12:00) 100,0% (02. 04:40)
74,6%
Doggpunkt:
-10,6 °C (22. 12:10) 6,5 °C (06. 13:50)
-0,5 °C
Vindavkjøling:
-4,6 °C (01. 02:00)
3,3 °C
Vind:
10'-snitt: 6,9 m/s (21. 16:40)kast: 10,0 m/s (21. 13:20)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,5 m/s (21. 03:05 - 22. 03:05)
Nedbør:
1 t: 3,7 mm (29. 21:05)24 t: 37,8 mm (29. 18:25)
111,2 mm
Lyn:
29
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,220 kWh/² (01. 18:20)24 t: 5,40 kW/m² (21. 10:20)
107,55 kW/m²
Soltimer:
104,0 / 317,6 (33%)
Stjerneklare timer:
89,5 / 203,4 (44%)
Snødybde:
6,7 (30. 07:50) 0,0 cm (01. 11:30)
0,3 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.