Været på Voksenlia, mai 2016

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
2,0 °C (01. 00:00) 24,6 °C (31. 15:05)
10,8 °C
Døgnmiddel:
2,4 °C (01. 00:00) 21,1 °C (31. 23:59)
Døgnmaksimum:
6,6 °C (30. 12:00 - 01. 12:00)
15,7 °C
Døgnminimum:
17,8 °C (31. 08:00 - 01. 08:00)
6,9 °C
Døgnvariasjon:
1,6 °C (23. 03:55)
(12,2 - 13,8 °C)
18,4 °C (10. 16:30)
(5,2 - 23,6 °C)
8,8 °C
Lufttrykk:
1002,5 hPa (18. 03:15) 1026,5 hPa (09. 08:00)
1015,7 hPa
Relativ fuktighet:
0,0% (08. 16:35) 100,0% (03. 09:40)
65,8%
Doggpunkt:
-7,4 °C (07. 04:05) 13,6 °C (22. 20:10)
3,6 °C
Vindavkjøling:
0,4 °C (15. 03:00)
10,4 °C
Vind:
10'-snitt: 4,8 m/s (05. 12:45)kast: 7,2 m/s (02. 16:55)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,5 m/s (02. 03:55 - 03. 03:55)
Nedbør:
1 t: 7,8 mm (22. 19:55)24 t: 40,6 mm (22. 14:00)
91,1 mm
Lyn:
164
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,393 kWh/² (22. 09:10)24 t: 8,92 kW/m² (31. 04:35)
165,75 kW/m²
Soltimer:
179,9 / 374,1 (48%)
Stjerneklare timer:
47,8 / 76,3 (63%)
Snødybde:
4,2 (01. 00:10) 0,0 cm (01. 06:20)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.