Været på Voksenlia, juni 2016

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
5,2 °C (10. 03:40) 27,6 °C (03. 15:25)
14,8 °C
Døgnmiddel:
10,0 °C (10. 02:50) 22,1 °C (03. 03:45)
Døgnmaksimum:
13,2 °C (15. 04:50 - 16. 04:50)
19,7 °C
Døgnminimum:
18,2 °C (01. 05:55 - 02. 05:55)
11,1 °C
Døgnvariasjon:
3,0 °C (17. 12:50)
(12,6 - 15,6 °C)
16,4 °C (03. 15:05)
(11,2 - 27,6 °C)
8,6 °C
Lufttrykk:
1001,0 hPa (17. 19:40) 1024,0 hPa (06. 06:00)
1012,7 hPa
Relativ fuktighet:
0,0% (13. 16:55) 100,0% (20. 21:35)
64,1%
Doggpunkt:
-6,0 °C (03. 23:40) 16,0 °C (26. 14:10)
7,1 °C
Vindavkjøling:
4,4 °C (10. 04:15)
14,7 °C
Vind:
10'-snitt: 5,4 m/s (27. 15:15)kast: 7,5 m/s (27. 14:40)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,7 m/s (26. 20:05 - 27. 20:05)
Nedbør:
1 t: 6,5 mm (20. 04:05)24 t: 38,9 mm (20. 05:10)
102,2 mm
Lyn:
1129
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,366 kWh/² (03. 03:55)24 t: 8,37 kW/m² (31. 12:00)
176,15 kW/m²
Soltimer:
180,0 / 387,3 (46%)
Stjerneklare timer:
0,0 / 0,0 (0%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.