Været på Voksenlia, juli 2016

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
7,6 °C (03. 02:05) 26,2 °C (21. 15:35)
15,3 °C
Døgnmiddel:
10,5 °C (02. 22:25) 20,9 °C (21. 18:05)
Døgnmaksimum:
13,1 °C (30. 18:45 - 01. 18:45)
20,1 °C
Døgnminimum:
17,6 °C (21. 05:30 - 22. 05:30)
12,0 °C
Døgnvariasjon:
2,9 °C (01. 06:45)
(10,2 - 13,1 °C)
12,4 °C (16. 13:55)
(8,5 - 20,8 °C)
8,0 °C
Lufttrykk:
997,2 hPa (11. 19:20) 1021,6 hPa (23. 11:30)
1009,9 hPa
Relativ fuktighet:
36,0% (08. 13:15) 99,4% (01. 18:10)
74,8%
Doggpunkt:
3,1 °C (07. 08:50) 15,6 °C (24. 10:10)
10,4 °C
Vindavkjøling:
7,4 °C (02. 23:45)
15,2 °C
Vind:
10'-snitt: 5,0 m/s (16. 22:05)kast: 7,5 m/s (16. 22:05)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,5 m/s (16. 01:30 - 17. 01:30)
Nedbør:
1 t: 10,0 mm (12. 05:05)24 t: 23,7 mm (29. 15:20)
118,4 mm
Lyn:
3569
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 1,264 kWh/² (01. 05:30)24 t: 6,86 kW/m² (08. 06:35)
165,26 kW/m²
Soltimer:
150,8 / 384,9 (39%)
Stjerneklare timer:
17,4 / 33,9 (51%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.