Været på Voksenlia, august 2016

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
5,6 °C (10. 05:05) 23,0 °C (17. 14:05)
13,8 °C
Døgnmiddel:
8,8 °C (10. 00:55) 17,5 °C (17. 06:40)
Døgnmaksimum:
12,6 °C (11. 18:25 - 12. 18:25)
18,2 °C
Døgnminimum:
14,9 °C (25. 00:30 - 26. 00:30)
10,9 °C
Døgnvariasjon:
1,5 °C (25. 12:30)
(14,9 - 16,4 °C)
11,6 °C (15. 04:05)
(8,9 - 20,6 °C)
7,3 °C
Lufttrykk:
993,8 hPa (08. 07:20) 1024,4 hPa (23. 23:00)
1011,5 hPa
Relativ fuktighet:
30,8% (17. 13:30) 100,0% (12. 16:25)
76,7%
Doggpunkt:
0,6 °C (11. 11:00) 17,8 °C (26. 15:40)
9,5 °C
Vindavkjøling:
3,4 °C (10. 05:00)
13,7 °C
Vind:
10'-snitt: 6,1 m/s (08. 07:30)kast: 10,2 m/s (08. 07:30)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,1 m/s (07. 23:55 - 08. 23:55)
Nedbør:
1 t: 27,6 mm (05. 23:05)24 t: 78,1 mm (05. 13:45)
238,0 mm
Lyn:
719
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,375 kWh/² (25. 13:35)24 t: 6,61 kW/m² (17. 07:55)
128,21 kW/m²
Soltimer:
134,3 / 344,9 (39%)
Stjerneklare timer:
73,1 / 174,2 (42%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.