Været på Voksenlia, september 2016

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
6,4 °C (30. 22:50) 23,9 °C (15. 13:45)
13,6 °C
Døgnmiddel:
8,2 °C (30. 23:50) 18,4 °C (15. 18:15)
Døgnmaksimum:
12,5 °C (29. 15:55 - 30. 15:55)
17,7 °C
Døgnminimum:
14,4 °C (15. 06:20 - 16. 06:20)
10,8 °C
Døgnvariasjon:
1,4 °C (22. 06:10)
(12,1 - 13,5 °C)
10,3 °C (15. 20:00)
(13,5 - 23,9 °C)
6,9 °C
Lufttrykk:
982,6 hPa (29. 18:40) 1024,2 hPa (18. 01:05)
1014,6 hPa
Relativ fuktighet:
36,8% (11. 14:50) 100,0% (11. 04:15)
78,3%
Doggpunkt:
0,2 °C (30. 03:05) 17,4 °C (15. 09:30)
9,6 °C
Vindavkjøling:
5,1 °C (30. 23:25)
13,4 °C
Vind:
10'-snitt: 8,0 m/s (29. 11:45)kast: 12,2 m/s (29. 13:20)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,0 m/s (29. 05:30 - 30. 05:30)
Nedbør:
1 t: 4,4 mm (22. 23:50)24 t: 11,1 mm (22. 13:50)
44,3 mm
Lyn:
23
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,224 kWh/² (10. 08:15)24 t: 5,28 kW/m² (14. 23:55)
118,19 kW/m²
Soltimer:
161,5 / 273,0 (59%)
Stjerneklare timer:
116,9 / 267,7 (44%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.