Været på Voksenlia, oktober 2016

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-1,9 °C (14. 08:40) 13,5 °C (07. 13:50)
4,6 °C
Døgnmiddel:
-1,2 °C (14. 10:10) 9,0 °C (06. 01:25)
Døgnmaksimum:
-0,1 °C (13. 19:50 - 14. 19:50)
7,0 °C
Døgnminimum:
5,8 °C (06. 05:50 - 07. 05:50)
2,7 °C
Døgnvariasjon:
0,7 °C (17. 03:20)
(3,9 - 4,6 °C)
9,4 °C (05. 02:30)
(3,1 - 12,5 °C)
4,3 °C
Lufttrykk:
999,2 hPa (01. 00:00) 1046,0 hPa (04. 20:55)
1026,1 hPa
Relativ fuktighet:
28,8% (05. 14:20) 100,0% (26. 06:15)
78,9%
Doggpunkt:
-8,0 °C (05. 22:35) 7,3 °C (26. 22:30)
0,9 °C
Vindavkjøling:
-3,8 °C (14. 09:15)
4,0 °C
Vind:
10'-snitt: 6,8 m/s (28. 12:45)kast: 10,5 m/s (28. 12:30)
1,1 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,3 m/s (28. 07:20 - 29. 07:20)
Nedbør:
1 t: 3,5 mm (31. 05:20)24 t: 13,1 mm (31. 05:45)
50,9 mm
Lyn:
1
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,089 kWh/² (21. 13:25)24 t: 3,52 kW/m² (01. 16:20)
51,58 kW/m²
Soltimer:
76,9 / 224,3 (34%)
Stjerneklare timer:
112,4 / 362,2 (31%)
Snødybde:
1,1 (23. 02:20) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.