Været på Voksenlia, november 2016

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-10,3 °C (07. 07:05) 8,8 °C (25. 21:20)
-0,3 °C
Døgnmiddel:
-8,3 °C (07. 12:35) 6,4 °C (26. 00:55)
Døgnmaksimum:
-5,8 °C (06. 19:35 - 07. 19:35)
1,7 °C
Døgnminimum:
5,1 °C (25. 12:55 - 26. 12:55)
-2,1 °C
Døgnvariasjon:
1,2 °C (13. 11:30)
(0,3 - 1,5 °C)
9,0 °C (12. 14:05)
(-8,3 - 0,7 °C)
3,8 °C
Lufttrykk:
978,0 hPa (18. 06:20) 1028,2 hPa (28. 09:00)
1009,0 hPa
Relativ fuktighet:
42,4% (28. 22:15) 100,0% (12. 17:35)
86,7%
Doggpunkt:
-11,9 °C (07. 07:00) 6,2 °C (15. 13:30)
-2,3 °C
Vindavkjøling:
-14,7 °C (07. 06:40)
-1,8 °C
Vind:
10'-snitt: 6,9 m/s (26. 15:35)kast: 11,0 m/s (26. 12:05)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,8 m/s (26. 09:35 - 27. 09:35)
Nedbør:
1 t: 4,7 mm (16. 05:15)24 t: 14,8 mm (15. 20:20)
84,3 mm
Lyn:
55
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,047 kWh/² (22. 08:15)24 t: 2,10 kW/m² (02. 12:50)
26,04 kW/m²
Soltimer:
57,5 / 162,3 (35%)
Stjerneklare timer:
163,6 / 418,5 (39%)
Snødybde:
24,0 (06. 00:55) 0,0 cm (01. 00:00)
6,1 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.