Været på Voksenlia, desember 2016

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-7,5 °C (15. 08:05) 10,0 °C (08. 13:10)
1,1 °C
Døgnmiddel:
-3,9 °C (15. 08:00) 7,5 °C (08. 20:35)
Døgnmaksimum:
-2,2 °C (14. 19:55 - 15. 19:55)
3,5 °C
Døgnminimum:
5,0 °C (04. 14:45 - 05. 14:45)
-1,3 °C
Døgnvariasjon:
0,7 °C (16. 10:55)
(-1,5 - -0,8 °C)
9,9 °C (14. 20:05)
(-7,5 - 2,4 °C)
4,7 °C
Lufttrykk:
979,5 hPa (26. 18:30) 1032,4 hPa (28. 09:55)
1013,3 hPa
Relativ fuktighet:
40,0% (27. 11:05) 100,0% (07. 08:55)
84,3%
Doggpunkt:
-9,4 °C (27. 10:40) 7,0 °C (08. 08:45)
-1,5 °C
Vindavkjøling:
-7,8 °C (15. 07:40)
-0,2 °C
Vind:
10'-snitt: 9,0 m/s (26. 22:20)kast: 14,2 m/s (26. 22:20)
1,5 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,6 m/s (26. 13:15 - 27. 13:15)
Nedbør:
1 t: 2,4 mm (09. 23:50)24 t: 11,4 mm (06. 18:30)
26,6 mm
Lyn:
2
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,011 kWh/² (20. 14:30)24 t: 1,17 kW/m² (01. 15:05)
16,69 kW/m²
Soltimer:
54,3 / 137,9 (39%)
Stjerneklare timer:
219,3 / 460,0 (48%)
Snødybde:
2,4 (25. 05:50) 0,0 cm (01. 00:00)
0,1 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.