Været på Voksenlia, januar 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-12,4 °C (05. 05:15) 8,1 °C (20. 11:50)
-1,3 °C
Døgnmiddel:
-10,8 °C (05. 13:10) 6,4 °C (20. 17:05)
Døgnmaksimum:
-9,3 °C (04. 22:20 - 05. 22:20)
1,3 °C
Døgnminimum:
4,5 °C (20. 04:20 - 21. 04:20)
-3,6 °C
Døgnvariasjon:
0,8 °C (28. 00:40)
(-2,8 - -1,9 °C)
11,7 °C (18. 20:10)
(-4,2 - 7,5 °C)
4,9 °C
Lufttrykk:
964,2 hPa (11. 15:00) 1034,2 hPa (05. 20:35)
1012,0 hPa
Relativ fuktighet:
51,1% (02. 13:20) 100,0% (06. 13:30)
85,3%
Doggpunkt:
-14,5 °C (05. 05:05) 3,9 °C (19. 08:00)
-3,4 °C
Vindavkjøling:
-14,5 °C (05. 05:15)
-2,5 °C
Vind:
10'-snitt: 6,1 m/s (11. 06:10)kast: 10,5 m/s (11. 07:40)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,3 m/s (10. 13:20 - 11. 13:20)
Nedbør:
1 t: 3,2 mm (10. 10:50)24 t: 25,0 mm (10. 17:10)
37,9 mm
Lyn:
13
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,019 kWh/² (10. 09:45)24 t: 1,67 kW/m² (23. 10:20)
24,38 kW/m²
Soltimer:
64,7 / 155,2 (42%)
Stjerneklare timer:
215,8 / 448,3 (48%)
Snødybde:
13,3 (10. 17:20) 0,0 cm (01. 01:10)
7,2 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.