Været på Voksenlia, feburar 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-10,3 °C (08. 06:15) 7,0 °C (19. 15:00)
-2,5 °C
Døgnmiddel:
-9,1 °C (08. 06:20) 3,8 °C (20. 19:20)
Døgnmaksimum:
-7,9 °C (07. 15:20 - 08. 15:20)
-0,1 °C
Døgnminimum:
0,9 °C (20. 07:15 - 21. 07:15)
-4,6 °C
Døgnvariasjon:
0,5 °C (02. 01:25)
(-2,1 - -1,6 °C)
12,4 °C (17. 22:25)
(-5,5 - 6,9 °C)
4,5 °C
Lufttrykk:
967,6 hPa (22. 15:55) 1042,8 hPa (08. 21:45)
1012,4 hPa
Relativ fuktighet:
42,4% (24. 15:10) 100,0% (01. 13:05)
90,6%
Doggpunkt:
-11,7 °C (25. 03:10) 4,9 °C (19. 10:15)
-3,8 °C
Vindavkjøling:
-14,1 °C (09. 07:35)
-3,5 °C
Vind:
10'-snitt: 5,2 m/s (21. 02:25)kast: 8,9 m/s (20. 19:50)
0,9 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,4 m/s (23. 23:10 - 24. 23:10)
Nedbør:
1 t: 4,1 mm (27. 18:35)24 t: 32,3 mm (27. 16:15)
59,1 mm
Lyn:
37
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,060 kWh/² (01. 13:35)24 t: 3,11 kW/m² (24. 09:05)
42,93 kW/m²
Soltimer:
64,9 / 186,2 (35%)
Stjerneklare timer:
91,1 / 350,3 (26%)
Snødybde:
37,4 (27. 03:45) 4,6 cm (06. 07:30)
19,4 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.