Været på Voksenlia, mars 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-8,7 °C (07. 03:05) 18,1 °C (26. 14:15)
1,0 °C
Døgnmiddel:
-5,7 °C (06. 23:05) 11,5 °C (27. 00:00)
Døgnmaksimum:
-2,2 °C (04. 20:15 - 05. 20:15)
4,5 °C
Døgnminimum:
6,2 °C (26. 05:00 - 27. 05:00)
-1,5 °C
Døgnvariasjon:
1,2 °C (13. 07:35)
(-0,6 - 0,6 °C)
13,8 °C (27. 18:10)
(2,9 - 16,7 °C)
6,1 °C
Lufttrykk:
977,4 hPa (01. 03:25) 1024,0 hPa (24. 08:05)
1006,8 hPa
Relativ fuktighet:
27,5% (25. 13:35) 100,0% (01. 00:00)
78,0%
Doggpunkt:
-10,8 °C (07. 01:20) 6,3 °C (14. 14:40)
-2,7 °C
Vindavkjøling:
-13,0 °C (07. 02:55)
-0,5 °C
Vind:
10'-snitt: 8,9 m/s (15. 06:20)kast: 13,3 m/s (15. 15:00)
1,7 m/s
Vinddøgnmiddel:
5,7 m/s (14. 22:30 - 15. 22:30)
Nedbør:
1 t: 2,3 mm (01. 00:05)24 t: 12,4 mm (20. 11:25)
35,2 mm
Lyn:
3
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,197 kWh/² (12. 19:25)24 t: 5,18 kW/m² (26. 05:35)
91,09 kW/m²
Soltimer:
109,6 / 227,0 (48%)
Stjerneklare timer:
103,5 / 277,0 (37%)
Snødybde:
40,0 (09. 11:50) 9,5 cm (28. 09:05)
30,8 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.