Været på Voksenlia, april 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-4,1 °C (15. 02:20) 15,5 °C (07. 15:25)
3,6 °C
Døgnmiddel:
-2,2 °C (15. 05:50) 10,2 °C (07. 13:50)
Døgnmaksimum:
-0,5 °C (14. 17:40 - 15. 17:40)
8,0 °C
Døgnminimum:
5,9 °C (07. 01:55 - 08. 01:55)
0,3 °C
Døgnvariasjon:
2,3 °C (13. 11:45)
(-0,3 - 2,0 °C)
11,4 °C (02. 03:15)
(2,7 - 14,0 °C)
7,7 °C
Lufttrykk:
988,3 hPa (24. 16:45) 1031,2 hPa (18. 23:10)
1009,5 hPa
Relativ fuktighet:
24,2% (22. 13:05) 100,0% (01. 06:50)
68,8%
Doggpunkt:
-12,3 °C (23. 17:55) 7,6 °C (01. 13:10)
-2,2 °C
Vindavkjøling:
-5,2 °C (25. 03:45)
2,3 °C
Vind:
10'-snitt: 8,2 m/s (21. 11:05)kast: 13,4 m/s (21. 10:50)
1,7 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,5 m/s (21. 07:35 - 22. 07:35)
Nedbør:
1 t: 5,1 mm (12. 06:00)24 t: 19,5 mm (24. 11:45)
62,2 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,548 kWh/² (13. 10:00)24 t: 5,47 kW/m² (30. 11:55)
124,37 kW/m²
Soltimer:
138,0 / 317,2 (44%)
Stjerneklare timer:
116,5 / 204,3 (57%)
Snødybde:
23,0 (25. 04:20) 0,0 cm (01. 21:40)
2,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.