Været på Voksenlia, mai 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-0,7 °C (10. 04:35) 22,6 °C (27. 15:35)
9,7 °C
Døgnmiddel:
-0,0 °C (10. 15:30) 16,9 °C (27. 04:05)
Døgnmaksimum:
0,9 °C (09. 21:10 - 10. 21:10)
14,5 °C
Døgnminimum:
12,5 °C (26. 05:30 - 27. 05:30)
6,0 °C
Døgnvariasjon:
1,1 °C (14. 23:40)
(7,5 - 8,6 °C)
15,7 °C (06. 18:25)
(5,0 - 20,7 °C)
8,6 °C
Lufttrykk:
1002,8 hPa (11. 03:10) 1036,8 hPa (04. 05:30)
1017,7 hPa
Relativ fuktighet:
0,0% (23. 14:05) 100,0% (16. 15:00)
68,1%
Doggpunkt:
-9,2 °C (08. 17:00) 14,4 °C (19. 12:40)
2,6 °C
Vindavkjøling:
-1,8 °C (09. 03:05)
9,4 °C
Vind:
10'-snitt: 5,3 m/s (25. 15:55)kast: 8,4 m/s (21. 20:20)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,5 m/s (21. 12:20 - 22. 12:20)
Nedbør:
1 t: 6,3 mm (17. 15:40)24 t: 27,5 mm (17. 19:05)
104,8 mm
Lyn:
25
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,774 kWh/² (15. 09:15)24 t: 7,85 kW/m² (26. 09:55)
167,26 kW/m²
Soltimer:
168,0 / 327,7 (51%)
Stjerneklare timer:
42,0 / 77,4 (54%)
Snødybde:
28,5 (11. 03:55) 0,0 cm (01. 00:00)
1,1 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.