Været på Voksenlia, juni 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
4,4 °C (01. 04:35) 23,8 °C (30. 14:00)
13,0 °C
Døgnmiddel:
7,7 °C (02. 15:40) 18,4 °C (30. 23:59)
Døgnmaksimum:
9,8 °C (01. 23:05 - 02. 23:05)
17,4 °C
Døgnminimum:
14,5 °C (17. 07:05 - 18. 07:05)
9,6 °C
Døgnvariasjon:
0,8 °C (04. 04:10)
(10,3 - 11,0 °C)
12,9 °C (30. 02:00)
(10,9 - 23,8 °C)
7,8 °C
Lufttrykk:
990,4 hPa (25. 17:35) 1018,6 hPa (02. 09:55)
1007,1 hPa
Relativ fuktighet:
0,0% (16. 19:35) 100,0% (04. 11:40)
70,5%
Doggpunkt:
-3,3 °C (01. 10:30) 13,1 °C (16. 14:35)
6,8 °C
Vindavkjøling:
3,9 °C (01. 03:15)
12,8 °C
Vind:
10'-snitt: 6,0 m/s (20. 18:10)kast: 9,1 m/s (20. 13:55)
1,5 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,1 m/s (20. 01:20 - 21. 01:20)
Nedbør:
1 t: 8,5 mm (09. 11:00)24 t: 37,5 mm (09. 06:25)
122,2 mm
Lyn:
597
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,503 kWh/² (03. 19:35)24 t: 7,92 kW/m² (30. 09:05)
157,16 kW/m²
Soltimer:
140,2 / 387,2 (36%)
Stjerneklare timer:
0,0 / 0,0 (0%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.