Været på Voksenlia, juli 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
8,4 °C (13. 04:55) 24,9 °C (23. 13:35)
14,9 °C
Døgnmiddel:
11,4 °C (12. 18:30) 19,1 °C (23. 02:00)
Døgnmaksimum:
13,8 °C (10. 11:30 - 11. 11:30)
19,7 °C
Døgnminimum:
16,4 °C (22. 09:00 - 23. 09:00)
11,6 °C
Døgnvariasjon:
1,7 °C (10. 23:30)
(12,1 - 13,8 °C)
12,3 °C (23. 17:10)
(12,7 - 24,9 °C)
8,1 °C
Lufttrykk:
998,1 hPa (02. 15:55) 1020,1 hPa (22. 11:30)
1009,4 hPa
Relativ fuktighet:
0,0% (06. 10:20) 100,0% (08. 05:20)
66,3%
Doggpunkt:
-0,0 °C (05. 12:05) 14,3 °C (08. 13:05)
7,9 °C
Vindavkjøling:
7,0 °C (13. 04:55)
14,7 °C
Vind:
10'-snitt: 6,0 m/s (02. 17:55)kast: 8,0 m/s (02. 19:15)
1,5 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,3 m/s (02. 11:15 - 03. 11:15)
Nedbør:
1 t: 8,3 mm (30. 08:05)24 t: 36,9 mm (15. 15:45)
139,7 mm
Lyn:
436
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,636 kWh/² (10. 09:05)24 t: 8,23 kW/m² (06. 07:25)
164,44 kW/m²
Soltimer:
153,2 / 385,2 (40%)
Stjerneklare timer:
10,8 / 32,7 (33%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.