Været på Voksenlia, august 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
8,2 °C (14. 04:20) 21,0 °C (10. 15:00)
13,7 °C
Døgnmiddel:
12,2 °C (19. 20:15) 15,8 °C (10. 13:10)
Døgnmaksimum:
13,3 °C (09. 00:40 - 10. 00:40)
18,1 °C
Døgnminimum:
12,6 °C (18. 02:15 - 19. 02:15)
10,9 °C
Døgnvariasjon:
0,9 °C (09. 14:45)
(12,5 - 13,3 °C)
10,5 °C (14. 01:55)
(8,2 - 18,6 °C)
7,2 °C
Lufttrykk:
994,3 hPa (04. 16:35) 1020,9 hPa (14. 20:00)
1009,1 hPa
Relativ fuktighet:
32,9% (13. 16:00) 98,0% (04. 05:50)
80,2%
Doggpunkt:
0,9 °C (13. 17:00) 14,0 °C (18. 14:15)
10,0 °C
Vindavkjøling:
7,6 °C (13. 04:00)
13,6 °C
Vind:
10'-snitt: 5,1 m/s (19. 13:55)kast: 8,1 m/s (07. 13:00)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,2 m/s (13. 00:50 - 14. 00:50)
Nedbør:
1 t: 22,7 mm (18. 13:15)24 t: 63,7 mm (08. 21:30)
261,7 mm
Lyn:
1453
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,518 kWh/² (08. 19:50)24 t: 5,45 kW/m² (13. 14:50)
125,33 kW/m²
Soltimer:
81,4 / 232,4 (35%)
Stjerneklare timer:
37,8 / 101,2 (37%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.