Været på Voksenlia, august 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
8,1 °C (30. 04:45) 21,0 °C (10. 15:00)
13,3 °C
Døgnmiddel:
10,1 °C (31. 22:50) 15,8 °C (10. 13:10)
Døgnmaksimum:
12,8 °C (30. 18:15 - 31. 18:15)
17,6 °C
Døgnminimum:
13,1 °C (28. 21:00 - 29. 21:00)
10,5 °C
Døgnvariasjon:
0,9 °C (09. 14:45)
(12,5 - 13,3 °C)
10,5 °C (23. 02:05)
(8,1 - 18,6 °C)
7,2 °C
Lufttrykk:
994,3 hPa (04. 16:35) 1020,9 hPa (14. 20:00)
1010,0 hPa
Relativ fuktighet:
32,9% (13. 16:00) 98,1% (29. 02:20)
78,2%
Doggpunkt:
0,9 °C (13. 17:00) 14,3 °C (29. 12:05)
9,3 °C
Vindavkjøling:
6,0 °C (30. 04:20)
13,2 °C
Vind:
10'-snitt: 5,1 m/s (19. 13:55)kast: 8,1 m/s (07. 13:00)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,1 m/s (28. 14:30 - 29. 14:30)
Nedbør:
1 t: 22,7 mm (18. 13:15)24 t: 63,7 mm (08. 21:30)
285,1 mm
Lyn:
1612
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,457 kWh/² (28. 17:20)24 t: 5,45 kW/m² (13. 14:50)
126,99 kW/m²
Soltimer:
134,7 / 345,5 (39%)
Stjerneklare timer:
78,2 / 173,4 (45%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.