Været på Voksenlia, september 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
5,5 °C (20. 06:35) 17,0 °C (02. 13:45)
10,6 °C
Døgnmiddel:
8,0 °C (20. 00:05) 13,1 °C (02. 20:35)
Døgnmaksimum:
10,8 °C (04. 10:40 - 05. 10:40)
13,7 °C
Døgnminimum:
10,6 °C (02. 07:25 - 03. 07:25)
8,6 °C
Døgnvariasjon:
1,1 °C (05. 21:20)
(10,4 - 11,6 °C)
8,1 °C (01. 01:25)
(8,1 - 16,2 °C)
5,0 °C
Lufttrykk:
986,4 hPa (13. 19:35) 1020,2 hPa (02. 21:50)
1004,9 hPa
Relativ fuktighet:
45,1% (03. 14:40) 98,8% (11. 14:05)
83,2%
Doggpunkt:
3,5 °C (03. 14:45) 12,0 °C (12. 10:10)
7,7 °C
Vindavkjøling:
5,5 °C (20. 06:35)
10,4 °C
Vind:
10'-snitt: 4,2 m/s (12. 13:25)kast: 6,7 m/s (12. 13:05)
1,0 m/s
Vinddøgnmiddel:
1,9 m/s (11. 21:15 - 12. 21:15)
Nedbør:
1 t: 10,9 mm (11. 01:35)24 t: 43,4 mm (11. 09:00)
141,0 mm
Lyn:
66
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,251 kWh/² (10. 14:45)24 t: 4,52 kW/m² (01. 16:10)
75,08 kW/m²
Soltimer:
43,2 / 184,1 (23%)
Stjerneklare timer:
56,1 / 162,7 (34%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.