Været på Voksenlia, september 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
5,5 °C (20. 06:35) 17,0 °C (02. 13:45)
10,4 °C
Døgnmiddel:
6,6 °C (21. 06:15) 13,1 °C (02. 20:35)
Døgnmaksimum:
8,9 °C (20. 15:50 - 21. 15:50)
12,9 °C
Døgnminimum:
11,1 °C (24. 16:30 - 25. 16:30)
8,6 °C
Døgnvariasjon:
0,9 °C (24. 19:10)
(11,1 - 12,0 °C)
8,1 °C (01. 01:25)
(8,1 - 16,2 °C)
4,3 °C
Lufttrykk:
986,4 hPa (13. 19:35) 1036,5 hPa (27. 08:15)
1013,2 hPa
Relativ fuktighet:
45,1% (03. 14:40) 98,8% (11. 14:05)
84,0%
Doggpunkt:
3,2 °C (20. 13:40) 12,0 °C (12. 10:10)
7,7 °C
Vindavkjøling:
4,5 °C (21. 02:10)
10,2 °C
Vind:
10'-snitt: 4,2 m/s (12. 13:25)kast: 6,7 m/s (12. 13:05)
1,0 m/s
Vinddøgnmiddel:
1,9 m/s (11. 21:15 - 12. 21:15)
Nedbør:
1 t: 10,9 mm (11. 01:35)24 t: 43,4 mm (11. 09:00)
150,2 mm
Lyn:
66
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,251 kWh/² (10. 14:45)24 t: 4,52 kW/m² (01. 16:10)
60,11 kW/m²
Soltimer:
47,3 / 273,5 (17%)
Stjerneklare timer:
81,5 / 267,1 (31%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.