Været på Voksenlia, oktober 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-1,0 °C (30. 06:25) 14,7 °C (06. 13:05)
6,1 °C
Døgnmiddel:
1,0 °C (30. 07:40) 11,0 °C (16. 05:20)
Døgnmaksimum:
2,2 °C (23. 15:05 - 24. 15:05)
9,2 °C
Døgnminimum:
8,9 °C (15. 14:05 - 16. 14:05)
3,7 °C
Døgnvariasjon:
1,0 °C (24. 03:05)
(1,3 - 2,2 °C)
10,9 °C (08. 01:35)
(1,7 - 12,6 °C)
5,5 °C
Lufttrykk:
980,0 hPa (28. 21:35) 1023,0 hPa (23. 18:05)
1006,1 hPa
Relativ fuktighet:
37,7% (07. 14:15) 100,0% (13. 18:35)
79,2%
Doggpunkt:
-7,1 °C (29. 16:10) 11,2 °C (15. 17:05)
2,5 °C
Vindavkjøling:
-3,4 °C (30. 05:05)
5,2 °C
Vind:
10'-snitt: 6,3 m/s (03. 20:15)kast: 9,5 m/s (29. 12:35)
1,6 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,2 m/s (28. 23:00 - 29. 23:00)
Nedbør:
1 t: 6,8 mm (02. 06:45)24 t: 52,2 mm (24. 02:05)
162,7 mm
Lyn:
8
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,089 kWh/² (24. 07:45)24 t: 3,27 kW/m² (09. 08:25)
58,71 kW/m²
Soltimer:
95,8 / 224,7 (43%)
Stjerneklare timer:
165,4 / 361,6 (46%)
Snødybde:
2,9 (28. 11:20) 0,0 cm (01. 00:00)
0,1 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.