Været på Voksenlia, oktober 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
0,8 °C (11. 05:40) 14,7 °C (06. 13:05)
7,5 °C
Døgnmiddel:
2,6 °C (11. 02:40) 11,0 °C (16. 05:20)
Døgnmaksimum:
5,3 °C (10. 14:35 - 11. 14:35)
11,3 °C
Døgnminimum:
8,9 °C (15. 14:05 - 16. 14:05)
4,8 °C
Døgnvariasjon:
2,5 °C (02. 00:10)
(8,1 - 10,6 °C)
10,9 °C (08. 01:35)
(1,7 - 12,6 °C)
6,4 °C
Lufttrykk:
988,6 hPa (12. 06:15) 1021,2 hPa (01. 00:00)
1003,9 hPa
Relativ fuktighet:
37,7% (07. 14:15) 100,0% (13. 18:35)
78,5%
Doggpunkt:
-2,8 °C (08. 02:25) 11,2 °C (15. 17:05)
3,7 °C
Vindavkjøling:
-0,2 °C (10. 23:30)
6,7 °C
Vind:
10'-snitt: 6,3 m/s (03. 20:15)kast: 9,2 m/s (03. 20:00)
1,6 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,6 m/s (03. 17:35 - 04. 17:35)
Nedbør:
1 t: 6,8 mm (02. 06:45)24 t: 27,5 mm (01. 12:30)
91,1 mm
Lyn:
8
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,148 kWh/² (01. 10:50)24 t: 3,27 kW/m² (09. 08:25)
71,86 kW/m²
Soltimer:
68,9 / 139,9 (49%)
Stjerneklare timer:
106,3 / 205,1 (52%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.