Været på Voksenlia, november 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-2,7 °C (14. 08:20) 8,6 °C (02. 07:05)
2,8 °C
Døgnmiddel:
-1,3 °C (14. 05:25) 7,5 °C (02. 02:50)
Døgnmaksimum:
0,7 °C (13. 17:25 - 14. 17:25)
5,5 °C
Døgnminimum:
5,4 °C (01. 12:50 - 02. 12:50)
0,5 °C
Døgnvariasjon:
2,5 °C (07. 22:55)
(2,6 - 5,2 °C)
7,6 °C (02. 09:40)
(1,0 - 8,6 °C)
5,1 °C
Lufttrykk:
987,6 hPa (11. 10:05) 1019,9 hPa (07. 21:30)
1003,2 hPa
Relativ fuktighet:
52,3% (02. 14:15) 100,0% (08. 23:00)
83,3%
Doggpunkt:
-6,2 °C (13. 14:55) 6,7 °C (05. 10:50)
0,1 °C
Vindavkjøling:
-4,7 °C (11. 04:20)
1,7 °C
Vind:
10'-snitt: 5,7 m/s (09. 08:40)kast: 8,1 m/s (09. 05:20)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,5 m/s (08. 11:45 - 09. 11:45)
Nedbør:
1 t: 5,6 mm (04. 15:35)24 t: 38,6 mm (04. 13:10)
56,7 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,125 kWh/² (04. 14:25)24 t: 2,20 kW/m² (02. 12:35)
48,35 kW/m²
Soltimer:
57,8 / 95,5 (61%)
Stjerneklare timer:
142,1 / 222,1 (64%)
Snødybde:
7,4 (05. 22:35) 0,0 cm (01. 00:00)
0,3 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.