Været på Voksenlia, november 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-8,9 °C (21. 21:35) 8,6 °C (02. 07:05)
0,9 °C
Døgnmiddel:
-7,1 °C (22. 01:35) 7,5 °C (02. 02:50)
Døgnmaksimum:
-4,2 °C (21. 13:35 - 22. 13:35)
3,3 °C
Døgnminimum:
5,4 °C (01. 12:50 - 02. 12:50)
-1,2 °C
Døgnvariasjon:
0,9 °C (28. 14:10)
(-3,0 - -2,0 °C)
12,9 °C (22. 19:20)
(-7,7 - 5,2 °C)
4,5 °C
Lufttrykk:
978,4 hPa (23. 16:30) 1019,9 hPa (07. 21:30)
1000,7 hPa
Relativ fuktighet:
52,3% (02. 14:15) 100,0% (08. 23:00)
86,8%
Doggpunkt:
-10,5 °C (22. 01:55) 6,7 °C (05. 10:50)
-1,1 °C
Vindavkjøling:
-13,0 °C (22. 02:30)
-0,5 °C
Vind:
10'-snitt: 6,8 m/s (23. 11:35)kast: 10,4 m/s (23. 09:55)
1,5 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,9 m/s (23. 00:35 - 24. 00:35)
Nedbør:
1 t: 5,6 mm (04. 15:35)24 t: 38,6 mm (04. 13:10)
82,2 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,012 kWh/² (22. 14:50)24 t: 2,20 kW/m² (02. 12:35)
36,71 kW/m²
Soltimer:
84,0 / 162,6 (52%)
Stjerneklare timer:
197,9 / 418,0 (47%)
Snødybde:
14,5 (22. 19:20) 0,0 cm (01. 00:00)
1,6 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.