Været på Voksenlia, desember 2017

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-9,2 °C (13. 06:35) 5,8 °C (23. 19:15)
-1,3 °C
Døgnmiddel:
-7,1 °C (13. 00:45) 3,7 °C (07. 16:00)
Døgnmaksimum:
-4,8 °C (12. 00:50 - 13. 00:50)
0,9 °C
Døgnminimum:
1,8 °C (07. 03:50 - 08. 03:50)
-3,3 °C
Døgnvariasjon:
0,5 °C (28. 06:20)
(-0,5 - 0,1 °C)
9,5 °C (02. 12:05)
(-6,2 - 3,3 °C)
4,3 °C
Lufttrykk:
964,3 hPa (26. 17:45) 1023,0 hPa (19. 09:55)
997,0 hPa
Relativ fuktighet:
51,5% (09. 13:50) 100,0% (07. 02:25)
85,7%
Doggpunkt:
-10,5 °C (12. 22:15) 5,7 °C (07. 14:35)
-3,3 °C
Vindavkjøling:
-10,9 °C (13. 07:10)
-2,4 °C
Vind:
10'-snitt: 6,4 m/s (07. 22:35)kast: 10,0 m/s (07. 22:35)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,1 m/s (07. 07:50 - 08. 07:50)
Nedbør:
1 t: 5,1 mm (25. 22:15)24 t: 16,5 mm (25. 19:20)
41,6 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,016 kWh/² (28. 10:45)24 t: 1,32 kW/m² (30. 15:05)
14,10 kW/m²
Soltimer:
44,8 / 138,0 (32%)
Stjerneklare timer:
226,7 / 459,8 (49%)
Snødybde:
29,6 (29. 12:10) 2,1 cm (08. 09:50)
10,1 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.