Været på Voksenlia, januar 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-8,3 °C (09. 16:35) 3,9 °C (08. 12:55)
-2,8 °C
Døgnmiddel:
-6,2 °C (09. 11:05) 1,2 °C (01. 12:30)
Døgnmaksimum:
-4,5 °C (13. 14:50 - 14. 14:50)
-0,8 °C
Døgnminimum:
0,1 °C (01. 00:30 - 02. 00:30)
-4,9 °C
Døgnvariasjon:
1,2 °C (14. 02:50)
(-5,6 - -4,5 °C)
11,8 °C (08. 21:00)
(-7,9 - 3,9 °C)
4,1 °C
Lufttrykk:
972,3 hPa (16. 11:55) 1035,6 hPa (12. 20:05)
1007,9 hPa
Relativ fuktighet:
50,0% (08. 16:20) 100,0% (01. 00:00)
89,2%
Doggpunkt:
-11,7 °C (07. 08:55) 2,3 °C (01. 10:55)
-4,3 °C
Vindavkjøling:
-12,1 °C (07. 09:40)
-4,2 °C
Vind:
10'-snitt: 4,9 m/s (07. 21:25)kast: 6,0 m/s (07. 21:20)
1,1 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,4 m/s (14. 17:15 - 15. 17:15)
Nedbør:
1 t: 3,2 mm (31. 15:05)24 t: 13,5 mm (16. 00:35)
34,0 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,011 kWh/² (14. 15:00)24 t: 1,23 kW/m² (06. 08:55)
14,31 kW/m²
Soltimer:
19,5 / 75,9 (26%)
Stjerneklare timer:
84,2 / 238,7 (35%)
Snødybde:
71,7 (16. 16:15) 27,0 cm (02. 18:45)
34,8 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.