Været på Voksenlia, mars 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-17,0 °C (01. 03:20) 7,8 °C (25. 14:45)
-3,7 °C
Døgnmiddel:
-14,3 °C (01. 00:00) 3,1 °C (25. 16:35)
Døgnmaksimum:
-10,7 °C (28. 12:00 - 01. 12:00)
-0,4 °C
Døgnminimum:
-0,6 °C (24. 02:50 - 25. 02:50)
-6,3 °C
Døgnvariasjon:
1,1 °C (05. 08:15)
(-7,2 - -6,1 °C)
12,2 °C (25. 20:10)
(-4,4 - 7,8 °C)
5,9 °C
Lufttrykk:
994,2 hPa (12. 14:55) 1042,4 hPa (01. 00:00)
1012,0 hPa
Relativ fuktighet:
27,0% (27. 15:30) 100,0% (23. 02:25)
72,8%
Doggpunkt:
-18,7 °C (01. 01:15) 3,4 °C (24. 14:35)
-7,9 °C
Vindavkjøling:
-21,8 °C (01. 07:45)
-5,2 °C
Vind:
10'-snitt: 5,6 m/s (19. 11:40)kast: 8,2 m/s (19. 11:40)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,4 m/s (19. 06:45 - 20. 06:45)
Nedbør:
1 t: 1,6 mm (11. 23:20)24 t: 4,8 mm (11. 15:25)
7,5 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,284 kWh/² (06. 08:30)24 t: 4,72 kW/m² (30. 08:25)
103,94 kW/m²
Soltimer:
136,9 / 260,0 (53%)
Stjerneklare timer:
128,9 / 308,2 (42%)
Snødybde:
140,2 (12. 10:40) 107,5 cm (30. 16:05)
124,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.