Været på Voksenlia, mars 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-17,0 °C (01. 03:20) 5,1 °C (19. 11:00)
-4,8 °C
Døgnmiddel:
-14,3 °C (01. 00:00) 0,8 °C (21. 12:20)
Døgnmaksimum:
-10,7 °C (28. 12:00 - 01. 12:00)
-1,9 °C
Døgnminimum:
-2,3 °C (20. 07:15 - 21. 07:15)
-7,3 °C
Døgnvariasjon:
1,1 °C (05. 08:15)
(-7,2 - -6,1 °C)
10,0 °C (18. 23:00)
(-4,9 - 5,1 °C)
5,3 °C
Lufttrykk:
994,2 hPa (12. 14:55) 1042,4 hPa (01. 00:00)
1012,9 hPa
Relativ fuktighet:
36,7% (17. 16:10) 99,0% (07. 04:25)
76,9%
Doggpunkt:
-18,7 °C (01. 01:15) 0,8 °C (19. 14:15)
-8,2 °C
Vindavkjøling:
-21,8 °C (01. 07:45)
-6,5 °C
Vind:
10'-snitt: 5,6 m/s (19. 11:40)kast: 8,2 m/s (19. 11:40)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,4 m/s (19. 06:45 - 20. 06:45)
Nedbør:
1 t: 1,6 mm (11. 23:20)24 t: 4,8 mm (11. 15:25)
6,1 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,284 kWh/² (06. 08:30)24 t: 4,53 kW/m² (18. 08:20)
81,79 kW/m²
Soltimer:
70,1 / 169,5 (41%)
Stjerneklare timer:
79,7 / 219,7 (36%)
Snødybde:
140,2 (12. 10:40) 122,0 cm (05. 07:05)
128,5 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.