Været på Voksenlia, april 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-6,0 °C (02. 05:55) 15,3 °C (15. 13:45)
4,3 °C
Døgnmiddel:
-1,6 °C (02. 05:50) 11,8 °C (15. 02:30)
Døgnmaksimum:
1,4 °C (02. 17:40 - 03. 17:40)
8,3 °C
Døgnminimum:
8,0 °C (14. 08:20 - 15. 08:20)
1,2 °C
Døgnvariasjon:
1,6 °C (04. 18:50)
(0,5 - 2,1 °C)
11,5 °C (18. 03:55)
(3,5 - 15,1 °C)
7,1 °C
Lufttrykk:
995,3 hPa (04. 06:50) 1031,2 hPa (19. 06:50)
1016,1 hPa
Relativ fuktighet:
0,0% (03. 06:50) 100,0% (04. 17:00)
66,9%
Doggpunkt:
-13,1 °C (01. 23:50) 9,1 °C (20. 17:00)
-2,1 °C
Vindavkjøling:
-10,1 °C (02. 04:10)
3,5 °C
Vind:
10'-snitt: 5,8 m/s (06. 01:30)kast: 8,4 m/s (06. 01:30)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,6 m/s (20. 18:35 - 21. 18:35)
Nedbør:
1 t: 3,2 mm (03. 17:15)24 t: 12,4 mm (03. 09:35)
36,5 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,561 kWh/² (08. 16:35)24 t: 5,38 kW/m² (21. 08:15)
135,77 kW/m²
Soltimer:
116,1 / 219,9 (53%)
Stjerneklare timer:
70,8 / 156,6 (45%)
Snødybde:
109,0 (04. 06:00) 7,7 cm (22. 04:05)
73,1 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.