Været på Voksenlia, mai 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
0,8 °C (01. 02:40) 28,7 °C (30. 15:35)
15,0 °C
Døgnmiddel:
2,5 °C (01. 09:50) 23,1 °C (30. 16:15)
Døgnmaksimum:
4,2 °C (30. 21:45 - 01. 21:45)
20,9 °C
Døgnminimum:
19,0 °C (30. 02:55 - 31. 02:55)
10,3 °C
Døgnvariasjon:
3,2 °C (01. 18:20)
(1,0 - 4,2 °C)
19,7 °C (16. 16:10)
(5,8 - 25,5 °C)
10,6 °C
Lufttrykk:
1003,0 hPa (01. 15:30) 1033,5 hPa (27. 10:50)
1022,9 hPa
Relativ fuktighet:
0,0% (12. 00:15) 97,5% (02. 06:40)
56,1%
Doggpunkt:
-5,8 °C (22. 14:30) 13,1 °C (11. 14:10)
4,8 °C
Vindavkjøling:
-1,6 °C (01. 04:45)
14,8 °C
Vind:
10'-snitt: 5,2 m/s (02. 14:05)kast: 7,8 m/s (02. 13:45)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,1 m/s (02. 11:00 - 03. 11:00)
Nedbør:
1 t: 9,9 mm (10. 05:00)24 t: 17,6 mm (10. 10:20)
36,8 mm
Lyn:
250
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,774 kWh/² (01. 06:25)24 t: 6,23 kW/m² (15. 12:00)
204,99 kW/m²
Soltimer:
257,1 / 373,2 (69%)
Stjerneklare timer:
48,0 / 78,6 (61%)
Snødybde:
0,9 (01. 06:50) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.