Været på Voksenlia, juni 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
4,8 °C (05. 03:05) 30,2 °C (03. 13:45)
16,0 °C
Døgnmiddel:
9,9 °C (20. 12:55) 22,4 °C (26. 05:35)
Døgnmaksimum:
12,8 °C (14. 08:45 - 15. 08:45)
21,9 °C
Døgnminimum:
17,8 °C (25. 06:45 - 26. 06:45)
11,1 °C
Døgnvariasjon:
2,8 °C (14. 11:05)
(10,7 - 13,5 °C)
20,4 °C (04. 15:05)
(4,8 - 25,3 °C)
10,7 °C
Lufttrykk:
1000,9 hPa (14. 19:40) 1029,8 hPa (27. 10:15)
1015,3 hPa
Relativ fuktighet:
18,8% (04. 15:45) 100,0% (14. 13:10)
54,7%
Doggpunkt:
-4,6 °C (05. 09:00) 13,8 °C (09. 07:15)
5,9 °C
Vindavkjøling:
4,8 °C (05. 03:05)
15,8 °C
Vind:
10'-snitt: 8,1 m/s (19. 13:30)kast: 11,0 m/s (19. 13:50)
1,5 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,8 m/s (19. 00:10 - 20. 00:10)
Nedbør:
1 t: 7,5 mm (16. 18:25)24 t: 28,5 mm (16. 14:55)
50,3 mm
Lyn:
929
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,716 kWh/² (13. 20:50)24 t: 6,72 kW/m² (08. 13:00)
204,10 kW/m²
Soltimer:
217,9 / 387,3 (56%)
Stjerneklare timer:
0,0 / 0,0 (0%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.