Været på Voksenlia, juli 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
11,5 °C (09. 10:55) 32,5 °C (27. 14:55)
20,3 °C
Døgnmiddel:
15,8 °C (09. 16:35) 26,0 °C (27. 19:55)
Døgnmaksimum:
18,3 °C (08. 21:00 - 09. 21:00)
26,8 °C
Døgnminimum:
21,5 °C (27. 07:40 - 28. 07:40)
15,2 °C
Døgnvariasjon:
5,3 °C (18. 09:15)
(18,3 - 23,5 °C)
16,0 °C (27. 03:00)
(16,5 - 32,5 °C)
11,6 °C
Lufttrykk:
1008,3 hPa (22. 01:00) 1028,4 hPa (01. 08:00)
1017,8 hPa
Relativ fuktighet:
17,2% (20. 17:20) 95,9% (29. 05:55)
53,9%
Doggpunkt:
-2,0 °C (20. 17:25) 18,3 °C (29. 02:45)
9,8 °C
Vindavkjøling:
10,5 °C (09. 10:45)
20,3 °C
Vind:
10'-snitt: 4,8 m/s (12. 14:20)kast: 6,6 m/s (12. 14:20)
1,1 m/s
Vinddøgnmiddel:
1,9 m/s (28. 18:40 - 29. 18:40)
Nedbør:
1 t: 5,8 mm (28. 07:50)24 t: 17,6 mm (28. 05:05)
38,2 mm
Lyn:
4718
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 1,450 kWh/² (09. 07:30)24 t: 7,08 kW/m² (27. 07:30)
220,91 kW/m²
Soltimer:
261,9 / 385,7 (68%)
Stjerneklare timer:
19,1 / 32,1 (60%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.