Været på Voksenlia, august 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
7,4 °C (25. 04:00) 25,6 °C (01. 14:30)
14,5 °C
Døgnmiddel:
11,0 °C (27. 12:40) 19,8 °C (04. 14:45)
Døgnmaksimum:
13,9 °C (26. 18:00 - 27. 18:00)
19,2 °C
Døgnminimum:
15,8 °C (02. 06:00 - 03. 06:00)
11,3 °C
Døgnvariasjon:
1,9 °C (16. 05:30)
(14,6 - 16,6 °C)
12,9 °C (01. 00:00)
(15,2 - 28,1 °C)
7,9 °C
Lufttrykk:
997,7 hPa (24. 16:55) 1025,9 hPa (31. 22:25)
1013,0 hPa
Relativ fuktighet:
29,8% (13. 14:55) 100,0% (22. 09:10)
71,2%
Doggpunkt:
1,6 °C (13. 14:50) 17,0 °C (08. 14:30)
8,8 °C
Vindavkjøling:
6,6 °C (25. 02:35)
14,4 °C
Vind:
10'-snitt: 8,1 m/s (10. 14:30)kast: 12,2 m/s (10. 14:40)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,6 m/s (16. 02:40 - 17. 02:40)
Nedbør:
1 t: 8,3 mm (09. 17:15)24 t: 25,2 mm (09. 13:25)
66,6 mm
Lyn:
469
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,331 kWh/² (16. 04:25)24 t: 5,87 kW/m² (01. 09:00)
132,57 kW/m²
Soltimer:
148,2 / 345,8 (43%)
Stjerneklare timer:
111,4 / 172,5 (65%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.