Været på Voksenlia, september 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
2,5 °C (25. 02:20) 21,1 °C (04. 14:20)
11,5 °C
Døgnmiddel:
6,0 °C (25. 01:35) 16,4 °C (04. 22:20)
Døgnmaksimum:
10,0 °C (24. 16:30 - 25. 16:30)
15,7 °C
Døgnminimum:
13,6 °C (04. 07:20 - 05. 07:20)
8,6 °C
Døgnvariasjon:
1,6 °C (06. 09:00)
(12,8 - 14,4 °C)
10,6 °C (04. 02:25)
(10,4 - 21,1 °C)
7,0 °C
Lufttrykk:
977,6 hPa (21. 20:45) 1029,6 hPa (02. 09:40)
1012,5 hPa
Relativ fuktighet:
32,6% (24. 13:35) 100,0% (09. 09:50)
76,0%
Doggpunkt:
-5,9 °C (24. 13:40) 14,3 °C (18. 21:45)
7,0 °C
Vindavkjøling:
0,3 °C (25. 01:20)
10,8 °C
Vind:
10'-snitt: 8,3 m/s (26. 11:10)kast: 12,6 m/s (21. 16:50)
2,0 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,6 m/s (19. 14:55 - 20. 14:55)
Nedbør:
1 t: 12,4 mm (07. 17:35)24 t: 50,9 mm (09. 05:15)
150,3 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,377 kWh/² (20. 17:55)24 t: 4,71 kW/m² (02. 14:00)
107,52 kW/m²
Soltimer:
114,7 / 235,9 (49%)
Stjerneklare timer:
81,9 / 219,8 (37%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.