Været på Voksenlia, oktober 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-3,9 °C (28. 02:55) 16,7 °C (10. 13:30)
6,1 °C
Døgnmiddel:
-2,4 °C (29. 05:00) 12,9 °C (13. 15:50)
Døgnmaksimum:
-1,5 °C (28. 16:35 - 29. 16:35)
9,4 °C
Døgnminimum:
11,8 °C (13. 03:50 - 14. 03:50)
3,7 °C
Døgnvariasjon:
1,4 °C (15. 02:50)
(10,2 - 11,5 °C)
10,2 °C (08. 00:40)
(3,6 - 13,8 °C)
5,7 °C
Lufttrykk:
992,5 hPa (02. 14:10) 1030,5 hPa (28. 21:30)
1012,3 hPa
Relativ fuktighet:
38,1% (23. 14:35) 100,0% (08. 02:05)
80,2%
Doggpunkt:
-8,7 °C (28. 14:50) 12,8 °C (13. 13:15)
2,7 °C
Vindavkjøling:
-6,0 °C (29. 05:50)
5,2 °C
Vind:
10'-snitt: 6,1 m/s (23. 13:50)kast: 8,7 m/s (22. 15:10)
1,7 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,7 m/s (09. 00:10 - 10. 00:10)
Nedbør:
1 t: 5,4 mm (30. 16:50)24 t: 35,5 mm (30. 10:35)
59,8 mm
Lyn:
7
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,083 kWh/² (14. 14:30)24 t: 3,50 kW/m² (03. 08:05)
57,12 kW/m²
Soltimer:
88,8 / 225,3 (39%)
Stjerneklare timer:
176,5 / 361,2 (49%)
Snødybde:
10,6 (30. 12:05) 0,0 cm (01. 00:00)
0,3 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.