Været på Voksenlia, november 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-7,9 °C (23. 16:40) 8,6 °C (15. 13:15)
2,2 °C
Døgnmiddel:
-6,2 °C (23. 07:30) 7,5 °C (15. 11:25)
Døgnmaksimum:
-4,1 °C (22. 15:20 - 23. 15:20)
3,9 °C
Døgnminimum:
7,0 °C (11. 08:30 - 12. 08:30)
0,3 °C
Døgnvariasjon:
0,7 °C (11. 20:30)
(7,0 - 7,7 °C)
7,6 °C (19. 00:35)
(-2,5 - 5,2 °C)
3,7 °C
Lufttrykk:
999,4 hPa (30. 04:30) 1043,3 hPa (18. 10:00)
1020,9 hPa
Relativ fuktighet:
66,3% (26. 18:25) 100,0% (02. 06:10)
95,0%
Doggpunkt:
-8,6 °C (23. 16:40) 8,6 °C (15. 13:15)
1,5 °C
Vindavkjøling:
-8,0 °C (28. 03:25)
1,4 °C
Vind:
10'-snitt: 5,6 m/s (30. 17:45)kast: 9,1 m/s (30. 17:45)
1,1 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,5 m/s (30. 03:00 - 01. 03:00)
Nedbør:
1 t: 5,5 mm (12. 13:45)24 t: 69,2 mm (10. 15:35)
166,5 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,017 kWh/² (29. 14:25)24 t: 1,61 kW/m² (17. 15:25)
16,02 kW/m²
Soltimer:
31,6 / 163,0 (19%)
Stjerneklare timer:
135,0 / 417,6 (32%)
Snødybde:
13,4 (29. 13:25) 0,0 cm (01. 00:00)
1,6 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.