Været på Voksenlia, november 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
0,9 °C (14. 06:00) 8,6 °C (15. 13:15)
5,2 °C
Døgnmiddel:
2,7 °C (14. 07:00) 7,5 °C (15. 11:25)
Døgnmaksimum:
4,3 °C (02. 16:05 - 03. 16:05)
6,5 °C
Døgnminimum:
7,0 °C (11. 08:30 - 12. 08:30)
3,8 °C
Døgnvariasjon:
0,7 °C (11. 20:30)
(7,0 - 7,7 °C)
6,6 °C (14. 18:00)
(0,9 - 7,5 °C)
2,7 °C
Lufttrykk:
1005,6 hPa (12. 00:25) 1040,7 hPa (17. 11:50)
1017,7 hPa
Relativ fuktighet:
81,7% (03. 03:10) 100,0% (02. 06:10)
98,1%
Doggpunkt:
-0,3 °C (03. 05:35) 8,6 °C (15. 13:15)
5,0 °C
Vindavkjøling:
0,3 °C (03. 10:10)
4,6 °C
Vind:
10'-snitt: 4,2 m/s (12. 08:40)kast: 6,5 m/s (12. 04:10)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,0 m/s (03. 16:15 - 04. 16:15)
Nedbør:
1 t: 5,5 mm (12. 13:45)24 t: 69,2 mm (10. 15:35)
132,8 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,036 kWh/² (09. 15:25)24 t: 0,59 kW/m² (02. 12:45)
7,79 kW/m²
Soltimer:
2,7 / 95,8 (3%)
Stjerneklare timer:
22,8 / 221,9 (10%)
Snødybde:
0,0 (10. 17:15) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.