Været på Voksenlia, desember 2018

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-11,8 °C (14. 17:12) 6,8 °C (26. 18:32)
-1,4 °C
Døgnmiddel:
-10,1 °C (14. 09:27) 4,2 °C (26. 19:57)
Døgnmaksimum:
-8,2 °C (13. 21:22 - 14. 21:22)
0,2 °C
Døgnminimum:
3,1 °C (02. 20:10 - 03. 20:10)
-3,4 °C
Døgnvariasjon:
0,8 °C (20. 02:22)
(-1,0 - -0,2 °C)
11,8 °C (24. 23:27)
(-7,2 - 4,6 °C)
3,6 °C
Lufttrykk:
975,1 hPa (09. 00:08) 1034,2 hPa (14. 09:32)
1012,1 hPa
Relativ fuktighet:
61,6% (25. 22:32) 100,0% (01. 00:00)
91,3%
Doggpunkt:
-12,7 °C (14. 17:12) 4,7 °C (26. 18:32)
-2,7 °C
Vindavkjøling:
-14,4 °C (14. 16:37)
-2,3 °C
Vind:
10'-snitt: 5,4 m/s (25. 16:42)kast: 9,1 m/s (04. 11:06)
1,0 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,8 m/s (04. 02:03 - 05. 02:03)
Nedbør:
1 t: 2,4 mm (02. 05:40)24 t: 25,0 mm (02. 07:55)
43,7 mm
Lyn:
2
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,006 kWh/² (19. 14:22)24 t: 1,30 kW/m² (04. 12:52)
10,53 kW/m²
Soltimer:
33,5 / 138,0 (24%)
Stjerneklare timer:
177,8 / 459,9 (39%)
Snødybde:
24,4 (20. 20:52) 0,0 cm (02. 14:45)
15,3 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.