Været på Voksenlia, januar 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-7,8 °C (16. 04:42) 8,9 °C (04. 20:02)
-0,8 °C
Døgnmiddel:
-5,9 °C (16. 09:12) 7,2 °C (04. 19:27)
Døgnmaksimum:
-4,4 °C (16. 17:02 - 17. 17:02)
1,8 °C
Døgnminimum:
5,5 °C (04. 06:57 - 05. 06:57)
-3,1 °C
Døgnvariasjon:
1,8 °C (08. 04:37)
(-2,1 - -0,3 °C)
9,6 °C (06. 23:32)
(-3,7 - 5,9 °C)
4,9 °C
Lufttrykk:
976,8 hPa (13. 11:47) 1032,6 hPa (03. 08:57)
1008,5 hPa
Relativ fuktighet:
49,6% (11. 13:27) 100,0% (07. 15:37)
72,9%
Doggpunkt:
-12,0 °C (14. 02:47) 3,4 °C (01. 00:00)
-4,9 °C
Vindavkjøling:
-11,8 °C (14. 04:12)
-2,4 °C
Vind:
10'-snitt: 7,6 m/s (14. 07:12)kast: 11,3 m/s (14. 07:22)
1,6 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,6 m/s (13. 22:27 - 14. 22:27)
Nedbør:
1 t: 0,6 mm (07. 10:32)24 t: 1,8 mm (31. 12:00)
3,5 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,055 kWh/² (15. 10:32)24 t: 1,77 kW/m² (17. 11:27)
27,14 kW/m²
Soltimer:
49,6 / 96,3 (52%)
Stjerneklare timer:
187,8 / 296,4 (63%)
Snødybde:
24,6 (16. 17:37) 7,3 cm (07. 04:47)
16,3 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.