Været på Voksenlia, feburar 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-9,4 °C (04. 07:17) 10,9 °C (26. 12:27)
0,0 °C
Døgnmiddel:
-6,8 °C (04. 02:52) 7,7 °C (26. 03:32)
Døgnmaksimum:
-4,9 °C (02. 03:12 - 03. 03:12)
2,3 °C
Døgnminimum:
6,2 °C (25. 15:32 - 26. 15:32)
-2,1 °C
Døgnvariasjon:
0,7 °C (01. 12:17)
(-4,9 - -4,2 °C)
10,5 °C (13. 00:37)
(-2,9 - 7,5 °C)
4,3 °C
Lufttrykk:
978,2 hPa (09. 20:52) 1038,6 hPa (22. 10:02)
1012,4 hPa
Relativ fuktighet:
33,1% (28. 14:27) 100,0% (04. 12:12)
87,1%
Doggpunkt:
-10,0 °C (04. 05:07) 5,9 °C (24. 13:07)
-2,1 °C
Vindavkjøling:
-9,9 °C (04. 06:07)
-1,0 °C
Vind:
10'-snitt: 10,2 m/s (13. 08:07)kast: 14,5 m/s (13. 08:07)
1,1 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,3 m/s (12. 15:27 - 13. 15:27)
Nedbør:
1 t: 3,4 mm (10. 00:57)24 t: 18,6 mm (09. 17:02)
38,5 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,085 kWh/² (06. 07:32)24 t: 3,18 kW/m² (28. 09:27)
35,15 kW/m²
Soltimer:
53,4 / 185,0 (29%)
Stjerneklare timer:
115,7 / 351,4 (33%)
Snødybde:
57,9 (08. 22:42) 28,0 cm (01. 03:02)
42,1 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.