Været på Voksenlia, mars 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-6,7 °C (10. 07:27) 13,5 °C (29. 13:47)
0,8 °C
Døgnmiddel:
-4,9 °C (05. 23:57) 7,4 °C (29. 05:17)
Døgnmaksimum:
-3,0 °C (05. 06:07 - 06. 06:07)
4,1 °C
Døgnminimum:
3,3 °C (28. 03:32 - 29. 03:32)
-1,7 °C
Døgnvariasjon:
1,9 °C (15. 21:27)
(-2,1 - -0,2 °C)
10,4 °C (29. 01:47)
(3,1 - 13,5 °C)
5,7 °C
Lufttrykk:
972,0 hPa (17. 13:27) 1030,3 hPa (22. 06:47)
1002,9 hPa
Relativ fuktighet:
27,2% (25. 14:07) 100,0% (03. 03:07)
77,5%
Doggpunkt:
-11,8 °C (31. 18:07) 4,8 °C (21. 10:32)
-3,0 °C
Vindavkjøling:
-10,8 °C (10. 04:17)
-0,6 °C
Vind:
10'-snitt: 7,7 m/s (21. 14:02)kast: 13,9 m/s (23. 16:52)
1,6 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,3 m/s (23. 00:17 - 24. 00:17)
Nedbør:
1 t: 4,2 mm (07. 09:37)24 t: 17,6 mm (07. 16:02)
75,4 mm
Lyn:
633
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,227 kWh/² (06. 11:12)24 t: 4,71 kW/m² (31. 08:27)
92,38 kW/m²
Soltimer:
119,6 / 259,6 (46%)
Stjerneklare timer:
150,3 / 309,3 (49%)
Snødybde:
67,9 (17. 11:42) 25,1 cm (31. 23:42)
43,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.