Været på Voksenlia, mars 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-6,7 °C (10. 07:27) 11,1 °C (21. 14:22)
-0,1 °C
Døgnmiddel:
-4,9 °C (05. 23:57) 5,7 °C (21. 06:57)
Døgnmaksimum:
-3,0 °C (05. 06:07 - 06. 06:07)
2,7 °C
Døgnminimum:
2,3 °C (20. 07:22 - 21. 07:22)
-2,3 °C
Døgnvariasjon:
1,9 °C (15. 21:27)
(-2,1 - -0,2 °C)
9,7 °C (21. 16:47)
(1,3 - 11,1 °C)
5,1 °C
Lufttrykk:
972,0 hPa (17. 13:27) 1030,3 hPa (22. 06:47)
1000,0 hPa
Relativ fuktighet:
27,2% (25. 14:07) 100,0% (03. 03:07)
80,7%
Doggpunkt:
-11,5 °C (10. 06:47) 4,8 °C (21. 10:32)
-3,3 °C
Vindavkjøling:
-10,8 °C (10. 04:17)
-1,6 °C
Vind:
10'-snitt: 7,7 m/s (21. 14:02)kast: 13,9 m/s (23. 16:52)
1,5 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,3 m/s (23. 00:17 - 24. 00:17)
Nedbør:
1 t: 4,2 mm (07. 09:37)24 t: 17,6 mm (07. 16:02)
75,2 mm
Lyn:
633
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,227 kWh/² (06. 11:12)24 t: 4,25 kW/m² (18. 14:32)
83,83 kW/m²
Soltimer:
87,2 / 209,1 (42%)
Stjerneklare timer:
113,8 / 260,6 (44%)
Snødybde:
67,9 (17. 11:42) 25,5 cm (05. 19:42)
45,1 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.