Været på Voksenlia, april 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-3,6 °C (09. 03:07) 23,1 °C (29. 16:02)
7,5 °C
Døgnmiddel:
0,2 °C (10. 05:57) 16,8 °C (29. 23:02)
Døgnmaksimum:
4,3 °C (02. 19:57 - 03. 19:57)
12,8 °C
Døgnminimum:
12,2 °C (29. 07:57 - 30. 07:57)
3,4 °C
Døgnvariasjon:
4,0 °C (03. 19:42)
(1,1 - 5,1 °C)
13,9 °C (29. 04:02)
(9,2 - 23,1 °C)
9,4 °C
Lufttrykk:
1008,8 hPa (04. 03:12) 1038,9 hPa (19. 09:02)
1023,6 hPa
Relativ fuktighet:
18,6% (19. 17:02) 91,7% (02. 04:07)
51,6%
Doggpunkt:
-15,4 °C (12. 12:32) 10,1 °C (27. 18:37)
-2,4 °C
Vindavkjøling:
-5,5 °C (11. 04:42)
7,0 °C
Vind:
10'-snitt: 4,3 m/s (01. 16:32)kast: 7,7 m/s (09. 14:02)
1,3 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,1 m/s (07. 19:32 - 08. 19:32)
Nedbør:
1 t: 3,8 mm (27. 14:27)24 t: 19,5 mm (27. 04:57)
23,0 mm
Lyn:
17
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,728 kWh/² (24. 19:07)24 t: 6,55 kW/m² (29. 07:42)
166,60 kW/m²
Soltimer:
216,6 / 316,2 (69%)
Stjerneklare timer:
152,7 / 205,9 (74%)
Snødybde:
25,4 (01. 11:32) 0,0 cm (07. 20:22)
3,3 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.