Været på Voksenlia, mai 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-1,8 °C (04. 02:52) 22,0 °C (21. 13:12)
8,5 °C
Døgnmiddel:
0,5 °C (06. 19:32) 17,3 °C (21. 18:05)
Døgnmaksimum:
2,7 °C (05. 22:17 - 06. 22:17)
12,9 °C
Døgnminimum:
14,5 °C (21. 06:05 - 22. 06:05)
5,0 °C
Døgnvariasjon:
1,8 °C (09. 22:07)
(4,8 - 6,6 °C)
14,2 °C (15. 03:52)
(3,9 - 18,2 °C)
7,9 °C
Lufttrykk:
993,7 hPa (02. 03:02) 1036,3 hPa (13. 12:22)
1012,3 hPa
Relativ fuktighet:
26,4% (02. 13:47) 100,0% (10. 19:22)
68,4%
Doggpunkt:
-10,8 °C (02. 13:52) 15,4 °C (22. 10:15)
2,4 °C
Vindavkjøling:
-5,1 °C (07. 00:02)
7,8 °C
Vind:
10'-snitt: 5,8 m/s (02. 12:47)kast: 9,0 m/s (02. 12:12)
1,5 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,8 m/s (11. 13:07 - 12. 13:07)
Nedbør:
1 t: 7,3 mm (18. 15:17)24 t: 28,3 mm (23. 13:20)
95,0 mm
Lyn:
350
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,396 kWh/² (09. 03:32)24 t: 8,73 kW/m² (16. 10:02)
139,65 kW/m²
Soltimer:
108,1 / 297,2 (36%)
Stjerneklare timer:
43,2 / 79,9 (54%)
Snødybde:
1,2 (06. 21:45) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.