Været på Voksenlia, juni 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
6,8 °C (01. 04:40) 24,9 °C (06. 12:55)
12,6 °C
Døgnmiddel:
7,6 °C (12. 18:55) 19,4 °C (15. 19:50)
Døgnmaksimum:
8,6 °C (12. 06:55 - 13. 06:55)
17,4 °C
Døgnminimum:
15,8 °C (15. 07:50 - 16. 07:50)
9,3 °C
Døgnvariasjon:
1,5 °C (12. 18:55)
(7,0 - 8,6 °C)
13,2 °C (15. 03:40)
(11,0 - 24,2 °C)
8,1 °C
Lufttrykk:
1007,0 hPa (01. 12:45) 1026,1 hPa (11. 22:10)
1015,0 hPa
Relativ fuktighet:
37,9% (15. 15:50) 100,0% (01. 06:00)
82,9%
Doggpunkt:
3,5 °C (02. 08:40) 17,5 °C (06. 11:50)
9,4 °C
Vindavkjøling:
5,3 °C (01. 05:40)
12,4 °C
Vind:
10'-snitt: 5,2 m/s (03. 15:00)kast: 8,0 m/s (06. 14:45)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,9 m/s (17. 08:10 - 18. 08:10)
Nedbør:
1 t: 9,9 mm (06. 03:50)24 t: 26,5 mm (06. 00:45)
107,9 mm
Lyn:
2449
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,572 kWh/² (12. 07:00)24 t: 6,35 kW/m² (14. 16:35)
118,01 kW/m²
Soltimer:
56,7 / 231,2 (25%)
Stjerneklare timer:
0,0 / 0,0 (0%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.