Været på Voksenlia, juni 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
6,8 °C (01. 04:40) 25,8 °C (29. 14:30)
13,6 °C
Døgnmiddel:
7,6 °C (12. 18:55) 19,4 °C (15. 19:50)
Døgnmaksimum:
8,6 °C (12. 06:55 - 13. 06:55)
18,5 °C
Døgnminimum:
15,8 °C (15. 07:50 - 16. 07:50)
10,1 °C
Døgnvariasjon:
1,5 °C (12. 18:55)
(7,0 - 8,6 °C)
13,2 °C (15. 03:40)
(11,0 - 24,2 °C)
8,4 °C
Lufttrykk:
998,9 hPa (30. 17:10) 1030,7 hPa (24. 09:25)
1015,8 hPa
Relativ fuktighet:
28,5% (22. 14:10) 100,0% (01. 06:00)
75,2%
Doggpunkt:
-0,5 °C (22. 17:45) 17,5 °C (06. 11:50)
8,7 °C
Vindavkjøling:
5,3 °C (01. 05:40)
13,5 °C
Vind:
10'-snitt: 6,0 m/s (21. 13:20)kast: 9,2 m/s (30. 17:35)
1,5 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,0 m/s (21. 21:25 - 22. 21:25)
Nedbør:
1 t: 11,6 mm (19. 10:20)24 t: 26,5 mm (06. 00:45)
136,5 mm
Lyn:
3713
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,572 kWh/² (12. 07:00)24 t: 6,35 kW/m² (14. 16:35)
139,28 kW/m²
Soltimer:
115,7 / 386,9 (30%)
Stjerneklare timer:
0,0 / 0,0 (0%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.