Været på Voksenlia, juli 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
6,9 °C (05. 01:20) 30,0 °C (26. 16:20)
16,2 °C
Døgnmiddel:
10,5 °C (04. 17:15) 25,0 °C (26. 20:45)
Døgnmaksimum:
11,6 °C (30. 06:00 - 31. 06:00)
21,5 °C
Døgnminimum:
20,9 °C (27. 05:45 - 28. 05:45)
12,3 °C
Døgnvariasjon:
2,5 °C (30. 18:00)
(9,0 - 11,6 °C)
18,3 °C (29. 20:45)
(9,0 - 27,3 °C)
9,2 °C
Lufttrykk:
998,8 hPa (01. 07:00) 1023,7 hPa (26. 08:40)
1013,5 hPa
Relativ fuktighet:
29,4% (10. 13:45) 99,1% (22. 21:40)
65,3%
Doggpunkt:
-2,2 °C (02. 15:05) 18,2 °C (28. 19:40)
9,0 °C
Vindavkjøling:
4,3 °C (03. 04:05)
16,0 °C
Vind:
10'-snitt: 6,2 m/s (02. 18:15)kast: 11,6 m/s (30. 04:30)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,6 m/s (02. 14:10 - 03. 14:10)
Nedbør:
1 t: 9,2 mm (21. 00:05)24 t: 32,0 mm (21. 00:30)
89,1 mm
Lyn:
2950
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 1,015 kWh/² (30. 04:30)24 t: 7,79 kW/m² (28. 10:10)
186,32 kW/m²
Soltimer:
186,2 / 385,8 (48%)
Stjerneklare timer:
15,8 / 31,5 (50%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.