Været på Voksenlia, august 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
8,5 °C (15. 05:25) 25,1 °C (27. 14:30)
14,9 °C
Døgnmiddel:
11,3 °C (22. 13:05) 20,2 °C (27. 20:30)
Døgnmaksimum:
13,4 °C (21. 19:30 - 22. 19:30)
18,7 °C
Døgnminimum:
16,9 °C (27. 08:05 - 28. 08:05)
12,2 °C
Døgnvariasjon:
1,6 °C (10. 19:55)
(13,3 - 14,9 °C)
11,4 °C (26. 02:30)
(12,6 - 24,0 °C)
6,5 °C
Lufttrykk:
999,1 hPa (11. 04:30) 1026,4 hPa (24. 13:30)
1011,5 hPa
Relativ fuktighet:
33,1% (02. 17:15) 99,9% (22. 15:35)
80,1%
Doggpunkt:
3,9 °C (15. 12:45) 16,6 °C (29. 02:15)
11,1 °C
Vindavkjøling:
8,5 °C (15. 05:25)
14,8 °C
Vind:
10'-snitt: 5,4 m/s (30. 14:15)kast: 10,5 m/s (19. 15:45)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,7 m/s (30. 11:05 - 31. 11:05)
Nedbør:
1 t: 17,9 mm (07. 04:05)24 t: 41,0 mm (10. 03:45)
191,6 mm
Lyn:
4210
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,228 kWh/² (16. 17:00)24 t: 7,86 kW/m² (02. 08:30)
120,36 kW/m²
Soltimer:
129,5 / 346,3 (37%)
Stjerneklare timer:
71,4 / 171,4 (42%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.