Været på Voksenlia, september 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
3,5 °C (30. 12:55) 21,1 °C (21. 14:30)
10,1 °C
Døgnmiddel:
5,2 °C (30. 19:10) 15,2 °C (01. 05:15)
Døgnmaksimum:
8,0 °C (30. 03:15 - 01. 03:15)
13,7 °C
Døgnminimum:
13,8 °C (31. 12:00 - 01. 12:00)
7,4 °C
Døgnvariasjon:
1,6 °C (24. 20:10)
(8,0 - 9,6 °C)
12,3 °C (20. 02:40)
(6,3 - 18,6 °C)
6,3 °C
Lufttrykk:
987,0 hPa (30. 05:05) 1024,9 hPa (19. 09:55)
1010,5 hPa
Relativ fuktighet:
32,5% (16. 13:05) 100,0% (11. 14:55)
76,8%
Doggpunkt:
-2,8 °C (16. 12:05) 14,6 °C (01. 07:10)
5,8 °C
Vindavkjøling:
0,6 °C (30. 12:40)
9,7 °C
Vind:
10'-snitt: 7,6 m/s (15. 14:30)kast: 13,5 m/s (15. 14:30)
1,4 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,3 m/s (15. 04:00 - 16. 04:00)
Nedbør:
1 t: 15,9 mm (31. 16:40)24 t: 49,5 mm (27. 00:20)
189,4 mm
Lyn:
248
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,318 kWh/² (26. 17:25)24 t: 4,31 kW/m² (01. 17:45)
85,60 kW/m²
Soltimer:
103,3 / 274,6 (38%)
Stjerneklare timer:
109,5 / 265,3 (41%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.