Været på Voksenlia, oktober 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-1,3 °C (06. 06:35) 12,5 °C (01. 13:35)
4,3 °C
Døgnmiddel:
1,1 °C (06. 00:00) 7,1 °C (01. 11:05)
Døgnmaksimum:
2,4 °C (07. 18:40 - 08. 18:40)
6,6 °C
Døgnminimum:
5,1 °C (18. 11:05 - 19. 11:05)
2,5 °C
Døgnvariasjon:
1,3 °C (08. 16:35)
(1,2 - 2,5 °C)
9,4 °C (01. 13:05)
(3,1 - 12,5 °C)
4,1 °C
Lufttrykk:
989,3 hPa (12. 00:40) 1025,1 hPa (05. 22:40)
1005,9 hPa
Relativ fuktighet:
40,2% (01. 14:10) 100,0% (10. 18:50)
88,8%
Doggpunkt:
-4,0 °C (07. 04:05) 7,8 °C (12. 16:10)
2,4 °C
Vindavkjøling:
-1,6 °C (07. 05:35)
3,8 °C
Vind:
10'-snitt: 4,2 m/s (01. 04:25)kast: 7,2 m/s (01. 09:55)
1,0 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,8 m/s (30. 17:50 - 01. 17:50)
Nedbør:
1 t: 5,6 mm (18. 14:15)24 t: 36,2 mm (15. 01:10)
105,2 mm
Lyn:
1
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,190 kWh/² (15. 10:45)24 t: 3,47 kW/m² (30. 15:20)
50,85 kW/m²
Soltimer:
35,0 / 140,5 (25%)
Stjerneklare timer:
64,2 / 204,4 (31%)
Snødybde:
6,3 (09. 17:45) 0,0 cm (01. 00:00)
0,9 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.