Været på Voksenlia, oktober 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-1,3 °C (06. 06:35) 12,5 °C (01. 13:35)
4,2 °C
Døgnmiddel:
1,1 °C (06. 00:00) 8,9 °C (25. 01:45)
Døgnmaksimum:
2,4 °C (20. 19:10 - 21. 19:10)
6,7 °C
Døgnminimum:
6,5 °C (24. 07:30 - 25. 07:30)
2,3 °C
Døgnvariasjon:
1,3 °C (08. 16:35)
(1,2 - 2,5 °C)
9,4 °C (01. 13:05)
(3,1 - 12,5 °C)
4,4 °C
Lufttrykk:
989,3 hPa (12. 00:40) 1027,0 hPa (29. 20:50)
1008,0 hPa
Relativ fuktighet:
40,2% (01. 14:10) 100,0% (10. 18:50)
87,1%
Doggpunkt:
-4,7 °C (29. 15:45) 10,5 °C (25. 04:45)
2,1 °C
Vindavkjøling:
-1,7 °C (27. 05:35)
3,5 °C
Vind:
10'-snitt: 6,6 m/s (25. 07:00)kast: 9,1 m/s (25. 06:35)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,1 m/s (24. 20:45 - 25. 20:45)
Nedbør:
1 t: 5,6 mm (18. 14:15)24 t: 36,2 mm (15. 01:10)
127,7 mm
Lyn:
1
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,157 kWh/² (24. 06:25)24 t: 3,47 kW/m² (30. 15:20)
49,42 kW/m²
Soltimer:
71,5 / 225,7 (32%)
Stjerneklare timer:
127,4 / 360,6 (35%)
Snødybde:
6,3 (09. 17:45) 0,0 cm (01. 00:00)
0,7 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.