Været på Voksenlia, november 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-6,2 °C (05. 20:54) 5,4 °C (19. 05:29)
-0,5 °C
Døgnmiddel:
-4,6 °C (06. 05:04) 4,2 °C (19. 05:44)
Døgnmaksimum:
-3,8 °C (10. 17:49 - 11. 17:49)
1,0 °C
Døgnminimum:
3,1 °C (21. 11:49 - 22. 11:49)
-1,7 °C
Døgnvariasjon:
0,3 °C (25. 22:14)
(-0,1 - 0,2 °C)
8,0 °C (01. 00:00)
(-0,9 - 7,1 °C)
2,7 °C
Lufttrykk:
985,4 hPa (28. 12:54) 1023,8 hPa (20. 17:04)
1007,4 hPa
Relativ fuktighet:
56,0% (05. 13:29) 100,0% (12. 00:49)
93,4%
Doggpunkt:
-8,8 °C (05. 18:04) 5,3 °C (19. 05:29)
-1,3 °C
Vindavkjøling:
-9,9 °C (11. 05:04)
-1,5 °C
Vind:
10'-snitt: 3,9 m/s (05. 04:34)kast: 7,1 m/s (21. 13:34)
1,0 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,2 m/s (16. 03:39 - 17. 03:39)
Nedbør:
1 t: 3,7 mm (17. 23:34)24 t: 28,9 mm (18. 10:49)
112,0 mm
Lyn:
7
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,034 kWh/² (21. 09:59)24 t: 1,77 kW/m² (29. 08:39)
17,30 kW/m²
Soltimer:
32,7 / 163,3 (20%)
Stjerneklare timer:
115,3 / 417,0 (28%)
Snødybde:
24,6 (29. 09:20) 0,0 cm (01. 00:00)
4,5 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.