Været på Voksenlia, desember 2019

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-8,3 °C (27. 18:49) 7,4 °C (04. 06:49)
0,1 °C
Døgnmiddel:
-5,8 °C (27. 20:24) 4,9 °C (30. 13:49)
Døgnmaksimum:
-3,2 °C (27. 06:39 - 28. 06:39)
1,9 °C
Døgnminimum:
3,4 °C (30. 00:34 - 31. 00:34)
-1,8 °C
Døgnvariasjon:
0,4 °C (14. 19:44)
(-0,2 - 0,2 °C)
11,3 °C (03. 10:19)
(-4,5 - 6,8 °C)
3,8 °C
Lufttrykk:
969,2 hPa (08. 12:09) 1038,2 hPa (28. 00:24)
1000,5 hPa
Relativ fuktighet:
57,1% (31. 11:44) 100,0% (04. 17:04)
93,8%
Doggpunkt:
-8,8 °C (27. 18:49) 5,0 °C (30. 11:04)
-0,8 °C
Vindavkjøling:
-9,0 °C (28. 01:44)
-1,0 °C
Vind:
10'-snitt: 8,3 m/s (30. 18:44)kast: 12,3 m/s (30. 18:44)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,6 m/s (05. 01:39 - 06. 01:39)
Nedbør:
1 t: 2,8 mm (20. 18:49)24 t: 19,0 mm (19. 21:49)
69,1 mm
Lyn:
67
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,025 kWh/² (13. 14:24)24 t: 1,25 kW/m² (01. 14:59)
11,86 kW/m²
Soltimer:
34,9 / 138,2 (25%)
Stjerneklare timer:
152,6 / 459,8 (33%)
Snødybde:
23,1 (19. 18:25) 8,2 cm (30. 08:55)
14,7 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.